dissabte, 8 de març del 2008

Tenen cara de pocs amics.2

La mèlia, un (altre) arbre
que no s'hauria de desgraciar


Sembla mentida que gaudint el privilegi d'un carrer com aquest
d'Alaró (Los d'Avall) ...
el puguin desgraciar d'aquesta manera (Alaró: Mèlies mutilades). Sembla que no es puguin fer les coses pitjor...
T'ho penses... sempre es poden fer les coses pitjor... i si no, mira aquests: l'entrada d'Inca, ciutat leader del cuiro... i els darrer d'atenció als arbres.
I per acabar-ho de compondre, el Seminari, tradicionalment bressol de cultura, ara a remolc i justet-justet.
Quina creu, Senyor.