dimecres, 6 de novembre del 2019

Per a la Defensa Jurídica del Medi Ambient

Jornades Formatives per a la
Defensa Jurídica del Medi Ambient

Estàs interessat en la defensa jurídica del medi ambient? 
Aprendràs com defensar el medi ambient amb les eines que ens aporta el dret.

Del 18 de novembre al 9 de desembre de 2019 (dilluns i dimecres de 18 a 19:30H9. Seu de DEPANA, carrer de Sant Salvador 97 de Barcelona.

Dilluns 18 de novembre

El dret internacional i el dret europeu com a eina per a la defensa del medi ambient: vies de participació pública.
Mar Campins i Eritja, Catedràtica de Dret internacional públic de la UB i titular de la Càtedra Jean Monnet de Dret ambiental de la Unió Europea
Adriana Fabra i Aguilar, Consultora en dret i política ambiental (entre d’altres institucions, de la FAO) i coordinadora de la Tuna Compliance Network.

Dimecres 20 de novembre
La protecció del dret al medi ambient a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Mar Aguilera i Vaques, Professora titular de Dret constitucional de la UB i coordinadora de la Clínica jurídica ambiental de la UB

Dilluns 25 de novembre
L’accés a la informació ambiental
Sonia Lozano Goldberger, Assessora jurídica del Fons de Defensa Ambiental
Mònica López Escardívol, Membre del Fons de Defensa Ambiental

Dimecres 27 de novembre
La participació pública davant de les administracions públiques i l’accés a la justícia per a la defensa del medi ambient
Àlex Peñalver i Cabré, Professor titular de Dret administratiu de la UB i coordinador de la Clínica jurídica ambiental de la UB
Francesc Espinal i Trías, Advocat del Fons de Defensa Ambiental

Dilluns 2 de desembre
Els delictes ambientals i la participació de la ciutadania i dels grups en el procés penal
Antoni Pelegrín López, Fiscal coordinador d’urbanisme i medi ambient del TSJC

Dimecres 4 de desembre
Vies de defensa ambiental en l’ordenació del territori i l’urbanisme: en particular, el sòl no urbanitzable i els espais protegits
Lluís-Xavier Toldrà i Bastida, Advocat ambientalista i membre del Fons de Defensa Ambiental

Dilluns 9 de desembre
La prevenció i el control ambiental de les activitats i l’avaluació d’impacte ambiental
Judit Ligüerre, Presidenta de la Secció de Dret ambiental de l' Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i advocada sòcia de Sinergia EDM

Les sessions seran a la seu de l'associació Depana, carrer de Sant Salvador 97 de Barcelona, amb un cost de 15 € per a membres d’associacions i estudiants, o 25 € per a altres persones. Per a inscripcions cal enviar un correu electrònic a fda@fonsdefensaambiental.org abans del 7 de novembre de 2019.

Per a més informació consulteu el programa de les Jornades.