dissabte, 30 de juliol del 2016

Més noticies del Maragder de la Xina

Hem vist el maragder de la Xina, florit!


Aspecte general del maragder,  2015

Pel voltant del 2010 unes veïnes de 9 Barris de Barcelona, com nosaltres, sabedores de la nostra dèria pels arbres ens havien dit que al barri de les Roquetes, hi havia un arbre "estrany". Ens va faltar temps per anar-lo a veure i començar la seva identificació.
Detall fruits, 2015

Buscant vàrem anar a parar al blog d'amics arbres on J.D. Fernàndez i Brusi havia penjat un article, el 26.01.2010, explicant entusiasmat, la descoberta d'un maragder de la Xina. Estava parlant del mateix lloc, Via Favència 179! Tots els possibles dubtes esvaïts, es tractava d'una Radermachera sinica.
Fruits, 2015

Des de llavors l'havíem anat seguint però no amb la constància suficient per veure'l florit. La persistència de molts fruits, unes càpsules dehiscents i que havíem vist com s'obrien per deixar anar una pluja de llavors, era un senyal inequívoc d'una floració anterior considerable.
Llavors a terra, novembre 2015

A partir de la primavera hem sovintejat les visites amb la voluntat de què la floració no se'ns escapés. A la de l’1 de juliol vàrem veure les primeres flors. De color blanc, grans, espectaculars, però molt efímeres. Després s'ha anat succeint una floració esglaonada, amb una plenitud pels volts del dia 15.
Escorça

Aquesta Radermachera de 110 cm de perímetre i d'uns 10 metres d'alçada, bonica, espectacular i amb mostres de bona salut és una raresa a Barcelona. Només hem sabut trobar un exemplar inventariat al zoo de Barcelona en un treball de Final de Grau ("Evolución del inventario arbóreo del zoo de Barcelona y su función en la atracción de avifauna..." Gandia 2015. David Marín-Olga Mayoral).
Primeres flors, 1 juliol 2016

No hi ha dubte que la seva singularitat el fa mereixedor de figurar en el catàleg d'arbres d'interès local de la ciutat de Barcelona. Sorprèn que en una reunió de la Comissió de Catalogació de 19 de març de 2009 figurés en la documentació com un dels proposats per a ser catalogat. Han passat més de 7 anys i segueixi sense ser-ho!
Mentre, algú, a primers de desembre del 2015, va penjar un cartell amb la seva identificació i algunes dades més. Des de llavors el cartell es manté intacte.
Plena floració, 15 juliol 2016

Els veïns s'han acostumat a la nostra presència i a la de la màquina de fotografiar, el que ha possibilitat trobar la resposta a la pregunta sobre la seva procedència que feia J.D.Fernández a l'article del 2010. Les diferents versions coincideixen en l'essencial: "Lo plantó la Sra. Juanita del cuarto, cuando no tenia ni dos palmos de altura, se lo trajo de un terreno que tenian por Vilafranca..." Possiblement com a planta d'interior.
Plena floració, 15 juliol 2016

El maragder es troba en un dels antics polígons de l'anomenada Obra Sindical del Hogar, on en els inicis i durant molt temps els espais lliures, entre els blocs, eren cuidats directament pel veïnat. A vegades ho portaven col·lectivament, altres ho feia algun veí, cobrant o sense, només pel plaer de continuar lligats a la terra que havien deixat al poble per anar a la perifèria de la gran ciutat.
Plena floració, 15 juliol 2016

Com a prova de què la suma de voluntats era el que configurava l'espai tenim en el mateix parterre de la Radermachera, una perera i un llimoner.
Aquesta gestió plural portava, a vegades, discussions, enrabiades, debats... No tothom tenia els mateixos gustos i les mateixes sensibilitats!
Cartell espontani

Malgrat tot, era una bona eina de cohesió i que ajudava al sentiment de pertinença, de valoració i de respecte al que era de tots, vaja públic! Pel seu aspecte es pot assegurar que mai ningú va pensar a fer mal a aquell petit arbret trasplantat per la veïna del quart.
Maragder al costat de llimoner i perera

Ara la senyora Juanita i el seu marit que varen cuidar i veure com creixia el seu arbre, fins a arribar més enllà de la seva finestra, ja no hi són.
Cal esperar la sensibilitat i les actuacions immediates per mantenir i preservar un llegat com aquest!
Joan Catafal i Alberto Sanagustín
· Un Maragder de la Xina a Barcelona
· Les llavors del Maragder de la Xina
· Misteris misteriosos del Maragder