dilluns, 10 de març del 2008

El pi ramut ha caigut


Una gran desgràcia, una trista pèrdua

No record quin dia va sortir en premsa, però després d'aquests dies de vent i pluja va tombar el pi Ramut de Biniorella, que estava dins del catàleg d'Arbres Singulars de Balears : Pi Ramut de Biniorella

Una gran desgràcia, una trista pèrdua.
·