dimecres, 4 de març de 2009

Jornada sobre la pastura de sotabosc

Iniciativa Guardabosc
Una ramaderia al servei del desenvolupament rural,
la biodiversitat i el paisatge

25 de Març 2009
Auditori Caixa Catalunya de 'La Pedrera'
(Passeig de Gràcia 92, Barcelona)

La Iniciativa Guardabosc és un projecte demostratiu iniciat a partir d’una experiència de l’Associació Ecoparatges per tal de fomentar l'ús de la ramaderia extensiva per a la gestió del territori, la diversificació de l'economia del sector agroramader, la prevenció d'incendis i el manteniment de races autòctones.
L’objectiu de la jornada és fer pedagogia sobre el valor de la pastura de sotabosc i impulsar noves estratègies de desenvolupament rural, donant un major valor a la ramaderia tenint en compte que hi ha races d'algunes espècies domèstiques que són capaces d'alimentar-se de manera suficient amb la vegetació espontània del bosc mediterrani. Per tot això, la jornada comptarà amb les intervencions d'algunes de les experiències més representatives i especialitzades en la relació entre ramaderia extensiva i gestió forestal a Catalunya. S’ha de fer possible obrir noves expectatives per una política forestal i agrària que propiciï el retorn dels animals de pastura a l'espai forestal i els consideri com una bona eina per a la seva gestió.

Jornada adreçada a: entitats, organitzacions o iniciatives particulars representatives del sector agroforestal i ramader; professionals i tècnics de l'administració; institucions públiques; investigadors i estudiants de medi ambient, geografia, enginyeria forestal i de polítiques; responsables de polítiques, parlamentaris; grups i institucions acadèmiques; sindicats i cooperatives agràries; propietaris forestals i agents particulars interessats en la temàtica.

Activitat gratuïta i oberta a tothom, informació i reserves a: jornades@fmr.cat i al telèfon 93 363 59 88.

Aquesta jornada tècnica, està organitzada per la Fundació del Món Rural i l’Àrea Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya i compta amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, l’Associació Ecoparatges, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Centre de la Propietat Forestal, la Federació d'Entitats Catalanes de Ramaders d'Oví i Cabrum, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, Secretariat de les Federacions ADF de Catalunya, Forestal Catalana i Consorci Forestal de Catalunya.
·
·
· Cartell: arxiu jpg 124 Kb · Tríptic: arxiu pdf 671 Kb · Informació: arxiu pdf 72 Kb ·
·