dimecres, 18 de març de 2009

Bon èxit de la plantació d'arbres fruiters

Plantació comunal d’arbres fruiters
a la serra de Mariola


El diumenge 15 de març, entre 35 i 40 persones vam participar en una plantació comunal d’arbres fruiters de secà (anouers, figueres, pruneres i bresquilleres) i algunes vinyes en les faldes de la solana de la serra de Mariola, al terme d’Alcoi.
L’objectiu principal d’aquesta activitat va ser iniciar la recuperació de cultius de secà tradicionals, que s’estan perdent acceleradament a causa de la imposició de varietats comercials suposadament més productives i de l’abandonament de la vida i el treball al camp.
Per als col·lectius convocants (l’Associació Gastronòmica "El Menjador", la Col·lectivitat "Mas del Potro" i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció), és dolorós veure com els masos s’assolen, els coneixements s’obliden i les terres resten ermes, amenaçades pel fantasma de l’especulació urbanística, amb la complicitat d’aquells que haurien de vetlar per la conservació i potenciació de les àrees agrícoles. De fet, els bancals on s’ha dut a terme la plantació es troben en l’àrea d’amortiment d’impactes del Parc Natural de la Serra de Mariola, en uns terrenys que l’Ajuntament d’Alcoi pretén reclassificar per tal de promoure’n la urbanització (ampliant així, en direcció al terme de Cocentaina, la destrossa de la fase 1 de la urbanització de Serelles).
Sovint s’oblida que les terres agrícoles compleixen unes importantíssimes funcions ecològiques: manteniment d’hàbitats i de la biodiversitat, alimentació per a la fauna, conservació del paisatge tradicional mediterrani...
La plantació també pretén fer reflexionar sobre la irracionalitat de l’actual model alimentari petrodependent, en què bona part dels aliments que consumim vénen de molt lluny (raïm o pomes de Xile i l’Argentina, anous i ametles de Califòrnia, etc.), amb un enorme balafiament energètic —amb la consegüent contaminació—, mentre ací la terra fèrtil s’abandona i es perd la cultura agrícola. Es tracta, a més, d’un model molt vulnerable, que depén del subministrament continu de petroli barat.
Davant dels possibles escenaris de crisi energètica i, per tant, alimentària, el manteniment dels recursos agrícoles (terra fèrtil i cultura agrícola) per a produir aliments per al consum local és vital per a la supervivència de les futures generacions i, en definitiva, per a la sobirania alimentària.
L’hort comunal de fruiters de secà vol ser també un espai de trobada i intercanvi de pràctiques i coneixements agraris. Després d’aquesta primera jornada de plantació, es continuaran fent tasques de manteniment dels arbres (poda, fertilització, empelts, etc.) i, en anys vinents, s’hi plantaran més arbres.
· Associació Gastronòmica "El Menjador" ·
· Col·lectivitat "Mas del Potro" ·
· Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ·

· Article publicat a Ecologistes en Acció d'Alcoi el 16.03.2009
· Més informació:
El Comunal: 1ª plantació arbres
·