divendres, 27 de març de 2009

25 anys clamant...22. de cul


Poda de...
Entreforc mutilat
cul rebentat
(Señor, Señor, que cruz)
De la poda de deformació que solen practicar als vivers
http://amicsarbres.blogspot.com/2009/01/aproximaci-al-perqu-de-tot-plegat3.html
el més degradant per al gremi és el costum de rebentar l’eix sistemàticament. En aquest cas ja s’arriba a l’aberració de vendre els arbres amb una ferida pràcticament incurable a l’entreforc. Això és que ja s’ha desgraciat irreversiblement l’arbre abans de que comenci sa vida pública.
No cal dir que aquest costum només és possible amb col·laboracionistes que fan de jardiners, o (i) responsables infiltrats al gremi, que compren i planten aquests arbres.