divendres, 15 de febrer de 2008

Artícle sobre Polls negres a Quercus

Al quadern núm 264 de febrer de 2008 de la revista Quercus podeu trobar:

El chopo cabecero en Teruel, una tradición etnobotánica ya en desuso. Chabier de Jaime i Fernando Herrero

- Vincle: Quercus 264 02.2008

- Trets morfològics

- Reservori genètic

- Gestió tradicional

- Aprofitaments tradicionals

- Distribució geogràfica

- Un refugi de vida silvestre

...

[...] Durant segles, els polls negres han rebut un tractament especial a la provincia de Terol per obtenir fusta, llenya i farratge. En arribar a certa alçada eren coronats i la mateixa operació es repetia cada dotze o quinze anys amb la finalitat d'aprofitar tots els recursos que proporciona el seu brancam: bigues per la construcció, combustible domèstic, un acceptable complement alimentari per al bestià oví i matèria primera a petites indústries de la fusta. El resultat d'aquesta esporga periòdica és el que ha donat anomenar-lo "chopo cabecero"[...]

També una referència bibliogràfica:

Pinar Grande, 100 años de gestión sostenible. Susana Domínguez. SDL edicions.

Aprofitament forestal comunal d'un pinar de 12.000 Ha de la comarca d'Urbión, Soria.