dimecres, 19 de desembre de 2007

Agrocombustibles: Impactes sobre la terra i els seus habitants


Hem destinat aquest número de Biodiversitat íntegrament a discutir els molts impactes que la producció agroindustrial de combustibles tendrà sobre al terra i tots els seus habitants. El que és possible preveure, com es discuteix als diferents artícles, és l’alça dels preus dels aliments, l’expansió accelerada i incontrolada de cultius i plantacions transgèniques, la contaminació massiva de territoris amb agrotòxics, l’ús de nanotecnologies a l’agricultura, el control cada vegada més profund i monopolístic de l’alimentació per part d’unes poques transnacionals, el control i apropiació de més territoris indígenes i camperols per part dels mateixos conglomerats, i per part dels grans terratinents regionals que ara es globalitzen; l’expulsió des del camp, l’escassesa i contaminació creixents de l’aigua i l’expansió a gran escala dels processos de destrucció dels ecosistemes que juguen un paper central en el cicle del carboni del planeta. Tot això sense posar remei, ni superficialment ni en el fons, als processos de canvi climàtic i escalfament global: aquests només no milloren sinó que empitjoren i poden tornar-se irreversibles. Els combustibles agroindustrials són un negoci. Un negoci il·legítim que aprofita la crisi per fer més diners.

Per a més informació: