dilluns, 13 de febrer de 2006

La Gagea a s'Albufera

Important retrobament d’una planta endèmica de la mediterrània occidental al Parc Natural de s’Albufera

El passat dia 07 de febrer, dins d’una de les voltes rutinàries pels pinars del Comú de Muro inclosos dins del Parc, el naturalista Pere Vicens va anotar el que és la primera floració d’enguany d’una petita planta del gènere Gagea. Aquesta planta ja va ser detectada, amb certa abundància (més d’un centenar d’exemplars antre les darreries de febrer i mitjans març) l’any passat per la mateixa zona: una rodol de màquia baixa d’estepes Cistus sp, llantiscle Pistacia lentiscus i pins Pinus halepensis en recuperació d’un incendi forestal fa algunes desenes d’anys. Gran part de la zona és de dunes fòssils de marès fluix i de poca qualitat, amb una coberta d’una espessa i esponjosa capa de molses i líquens.
La planta en qüestió s’ha identificat momentàniament com a Gagea mauritanica Durieu, i podria ser el retrobament d’aquest taxó a Mallorca des de fa quasi una vintena d’anys. Solament es coneixia l’existència d’una molt petita població a la Marina de Llucmajor i que no havia tornat a ser observada en flor fins ara.
La importància d’aquesta retrobada rau en la seva catalogació com a endemisme de la mediterrània occidental per l’Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España i per la seva situació excepcional a Europa: la població de la Marina de Llucmajor estava assenyalada com a única localitat europea on s’havia citat aquesta espècie, i, a més, amb una població formada per un número molt baix d’exemplars.
Caldrà veure si efectivament és aquesta espècie i avaluar l’estat de la seva població al Parc Natural de s’Albufera. Per ara, però, la troballa ja ha estat posada en coneixement del Servei de Protecció d’Espècies de la CMA, del Departament de Botànica de la UIB i dels responsables del Jardí Botànic de Sóller per tal de que els investigadors comencin els treballs per a determinar l’abast de la nova troballa.
~