dimecres, 16 d’abril de 2008

Polònia


Govern de les Illes Poloneses

*****

Conselleria del Mig Ambient, Mobbing Rural i Tota la Pesca

*****

Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació Ambiental

*****

Subdirecció de Cul, Tèmpores i Velocitat

*****

Departament de Cabres Mallorquines, Cabres Forasteres i un Me Negre

*****

Negociarro de Subvencions a Caçadors, Filferrada de Pues per Tocar els Dallons als Excursionistes que Surten dels Itineraris Programats per les Mares Escolàpies

i Idees per Inutilitzar Tots els Camins que (Encara) van a Lluc

D’aquests organismes, cinc són apòcrifs i només un és oficial,

quin te penses que és i per què?

Encara no diu res d'arbres.

Haurem de donar llauna quatre anys més

aviam si ens tenen en compte.