dilluns, 7 d’abril de 2008

De cabres politicomallorquines.12.Topiària

Topiària cabruna

(de pasta d'ullastre)