dimarts, 29 de gener de 2008

Un web de fruiters rars

La Confraria dels Plantadors de Fruiters Rars

Un web [ http://www.coplfr.org/ ] concebut de forma que es prioritza l’especifitat, el rigor i l’originalitat on podrem descobrir meravelloses espècies. I amb un petit article sobre el datiler xinès: el nostre amic el Ginjoler d’Arimon emplaçat al Cap i Casal de l’especulació urbanística del Principat.
Des d’Amics Arbres · Arbres Amics una cordial salutació als Amics Confrares !!!
Talla del ginjoler (Ziziphus jujuba) al Turquestan rus
Autor : P. Munier

Extret de l'article "El ginjoler i el seu cultiu", revista Fruits, Maig de 1973, volum 28, n° 5, pàg. 377- 388.

El ginjoler és sovint cultivat en forma lliure, en mata o capçada baixa; una senzilla poda és practicada cada tres anys per eliminar les rames mal col·locades per tal d'equilibrar les plantes.
Tanmateix a la Xina i al Turquestan, els ginjolers són regularment podats.
Talla del ginjoler al Turquestan rus.
Segons l T. Taschmatov, dues obres en rus
(S. Kh. Ousbekestana 1962 i Sadovodsfvo 1963).