dissabte, 26 de gener de 2008

Destrucció a vista d'ocell

En molts dels llocs més remots del planeta

Mirant el Google earth (més informació a Google earth) es poden fer mil-i-una coses. Suposo que és una eina ja molt utilitzada i molt coneguda per tots ja que no només serveix per veure a vista d'ocell els diferents països i indrets sinó que també ha esdevingut una eina de treball per moltes persones i altres (com p. ex. forestals).

A més, pot ser una bona eina per adonar-nos de la continuada destrucció a les selves verges o dels boscos més preuats del planeta, l'avanç dels ineficients i desastrosos biocombustibles o també el gran impacte de les grans tales de boscos primaris i selves etc....
Tot plegat, un entremat més del nostre sistema, malauradament la crua realitat està allunyada del dia a dia de tots nosaltres, malauradament no en veiem els seus efectes directes, però aquests es manifesten en molts dels llocs més remots del planeta, precisament els que més s'haurien de conservar....

Com seran les actualitzacions dels pròxims anys?? esperem almenys que al futur es puguin continuar veient imatges com la següent, ben bé el cor de l'Amazones.

1 comentari:

Pacorru ha dit...

Quines estripades de bosc i quins pebrots !