dimecres, 23 de gener de 2008

Sobre el domini públic forestal a les Balears

GESTIÓ DE L'ABANDONAMENT
O ABANDONAMENT DE LA GESTIÓ?


Des de fa ja massa anys, els monts públics estan abandonats. És veritat que es fan una sèrie d'actuacions, però com sempre, són actuacions d'imatge (manteniment d'àrees recreatives, faixes auxiliars) o d'urgència (temporals, una barrera trencada, un tancat, etc.).
Aquest abandonament ve perquè l'administració forestal ha renunciat a aquella eina que es va crear fa més de 100 anys: els plans d'ordenació de monts. Evidentment, els objectius han canviat al llarg d'aquests 100 anys, però segueix sent una eina bàsica per a la gestió.
Allà pels anys 70, aquesta eina va caure en desús, ja que les ordenacions vigents estaven orientades a l'obtenció de fusta, i hi va haver una transformació econòmica que va canviar, entre altres, la política energètica. Des d'aquells anys no s'han realitzat més ordenacions, i les actuacions que es realitzen en els mateixos són "pegats de gestió", sense objectius clars ni instruccions de maneig del mont.

Per posar uns exemples:

On està físicament el catàleg de monts públics de les Illes Balears?

Perquè estan la majoria dels monts públics sense partionar, i gairebé cap marcat amb fites?

Perquè se subhasta la caça dels monts públics per molt pocs diners i després es venen els trofeus de caça major per més de 6.000 €?

Es reverteix el 15 % de millores en els monts públics?

Com està definit l'objectiu de persistència de la massa en el M.U.P. nº11 Son Moragues, amb les poblacions de cabres que han deixat l'alzinar pelat i el sòl amb la roca mare al descobert?

Quin és l'objectiu de gestió del M.P. de s'Argentera?, ... sembla ser que a l'administració forestal no saben ni on està.

Sembla ser que hi ha massa preguntes sense respostes..... per manca d'una política forestal CLARA.

I per a més monts públics, la compra de PLANICIA per part de la Conselleria de Medi Ambient amb diners del Ministeri de Medi Ambient !!!!!!

La veritat és que és una molt bona compra, però seguirà la Conselleria de Medi Ambient amb l'esquema clàssic?

1 . Anunci de compra
2 . Compra en si mateixa
3 . Presentació de la compra, amb fotos i catering inclosos
4 . Medalles i "noresbones" amunt i avall
5 . i GESTIÓ DE L'ABANDONAMENT

MUNDILLOFORESTAL