dilluns, 5 de gener de 2009

Palmeritis.5 B. Palos


Benigne Palos. El Mirall n. 75, 1995. Palma


Efectivament, a sa Feixina, enfront de l'Hostal Cuba, hi havia un bosquet d'exemplars considerables de pins, però, per variar, les lluminàries projectistes consideraren que els pins atemptaven contra el "seu" disseny i posaren palmeres. Això dels disseny també deu esser una neura molt personal, perquè el disseny anterior era de Guillem Fortesa, venerat quan convé, qui, per cert, ja va remugar, perquè li espenyaren el disseny, quan li varen posar el caramull de ciment en commemoració del vaixell de guerra Baleares (P.LL.)