diumenge, 25 de novembre de 2007

Podes urbanes i altres

ARBORICULTURA Y GESTION DEL ARBOLADO URBANO

Edició Nº 2005, 320 p. , ISBN: 84-7790-420-0 , NIPO: 163-05-021-6.
Autors: José Antonio Saiz de Omeñaca i Antonio Prieto RodríguezEdita: Ministeri de Foment
Primera edició 15-02-2006
30 euros.

INDEX:
1-Paisaje y arbolado urbano; 2-El arbolado de parques y jardines; 3-Arbolado en alineaciones; 4-Reproducción sexual y vegetativa; 5-Dendrología y dendrometría; 6-Problemas del árbol urbano debido a agentes bióticos; 7-El árbol urbano frente a las actividades humanas; 8-Plagas y enfermedades en las arboledas urbanas; 9-Sintomatología y diagnosis del árbol enfermo; 10-Adecuación del árbol a su entorno.Estimación de la vida útil de los árboles; 11-Control de daños en el árbol urbano; 12-Ayudas al árbol; 13-Podas y cirugía arbórea; 14-Valoración, gestión y política de arbolado; 15-educación ambiental.

En aquest treball s’ofereix una panoràmica de la naturalesa i gestió de l’arbrat urbà. Al llarg dels seus 15 capítols es presenten les principals característiques de les espècies més habituals que el componen, els danys que poden sofrir per causa d’agents biòtics i abiòtics, els símptomes que evidencien els atacs per plagues i les afeccions per diverses patologies, la interacció amb la resta d’elements de l’ecosistema urbà, la forma de valorar el propi arbrat i l’educació ambiental relacionada amb l’arboricultura urbana.

A l’arbre, al manco quan s’ha desenvolupat amb normalitat, se li reconeix un valor estètic, determinat per les seves propietats plàstiques, tals com el seu porte, mida i estructura de la copa, tipus i color de fullatge, durabilitat i espectacularitat de la floració, bellesa i utilitat de la fructificació, aspecte del tronc i de la seva escorça. Propietats com aquestes han de ser tengudes en compte pels arquitectes paissatgistes, pels gestors dels espais arbrats, pels arboricultors i pels patòlegs arboris en el seu treball, així com per altres tècnics amb un treball que afecta a l’arbre urbà.

Ressenya extreta de Revista Quercus , més denovembre i de la plana web del Ministeri de Foment, publicacions http://www.fomento.es/.

Foto: Platanus occidentalis, font Google.
·