dijous, 25 d’octubre de 2007

Europa contra la terra


Benvolgudes amigues i amics de la Selva Tropical:

El trenta d’Octubre, els Ministres de la Unió Europea debatran el nou esborrany de la Directiva de Qualitat del Combustible, que tendrà com a conseqüència una demanda d’agrocombustibles major del 10% per el 2020 que els caps d’estat aprovaren a principis d’enguany. La Directiva de la Qualitat del Combustible esta dirigida a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels combustibles del sector transport –però en la seva forma actual acceleraran el canvi climàtic incrementant la desforestació i la destrucció d’ecosistemes.

Per favor, participau d’una acció urgent d’emails i demani als ministres que retallin les emissions del transport, però reduint l’ús de combustible i oposant-se a la Directiva de la Qualitat del Combustible en la seva forma actual.


http://www.salvalaselva.org/

A més: Gran èxit al Perú –gràcies a la coordinació i a la ràpida resposta de la plataforma nacional d’organitzacions que s’hi oposaven, el govern peruà ha rebutjat el projecte de retall del Càndamo, nucli del Parc Nacional Bahuaja Sonene. Salva la Selva fou una de les organitzacions que difongueren l’acció a nivell internacional.

Seguiu donant-nos suport. Moltes gràcies i una salutació per a tothom.

Guadalupe Rodriguez

http://www.salvalaselva.org/
guadalupe@regenwald.org
Ibarra, Ecuador
Tel.: +593 6 2600062
Cel.: 088024142