dissabte, 7 d’abril de 2007

Els arbres també en sortiran perjudicats

La síndrome del despoblament provoca la
mort de més de 1.000 milions d'abelles al
País Valencià durant els darrers tres anys

El CCD, (-Colony Collapse Disorder – Sindrome del colapse de la colonia), és la manera de identificar un nou fenómen que está afectant als ruscos d'abelles emprades per polinitzar els cultiuos als Estats Units. Al País Valencià també es pateix aquest fenòmen, conegut aquí com la síndrome del despoblament. Des de fa 3 anys estem patint una misteriosa desaparició de les abelles. També a Alemanya es pateix. L'origent és desconegut, s'apunten a possibles causes, la contaminació electromagnètica, o problemes relacionats amb el canvi climàtic.

La síndrome del despoblament que afecta a la apicultura a nivell mundial ha provocat ja la mort de més de 1.000 milions d'abelles i 120.000 ruscs al País Valencià durant els últims tres anys, segons assenyala LA UNIÓ-COAG.
LA UNIÓ-COAG, preocupada per l'elevada mortandad d'abelles, ha pres mostres durant els últims mesos per a col·laborar en els projectes actualment en marxa a fi de desxifrar el possible origen d'este massiu despoblament.
Estes inspeccions i mostres analítiques recollides per LA UNIÓ entre els apicultores valencians han estat remeses als laboratoris de referència apícola més importants d'Espanya, Centro Andaluz de Apicultura depenent de la Universitat de Còrdova i el Centro Regional Apícola de Marchamalo a Guadalajara.
La denominada síndrome del despoblament ha elevat en els últims anys la taxa de mortandad de les abelles fins a un 50% i a més ha afeblit les colònies fins a allunyar-les del seu estat productiu òptim, constituint el pitjor declivi apícola des del primer embat de la varroa de finals dels anys 80.
A pesar que les causes d'esta síndrome no estan del tot clares se'ls associa a dos tipus. D'una banda estarien les causes sanitàries (virosis, nosemosis, varrosis) i per un altre les causes ambientals-productives (climatologia adversa, ús de fitosanitaris, deficiències de mel i pol·len).
Els continus canvis climàtics i la sequera han pogut actuar com detonants d'un decaïment general dels ruscs. En la Comunitat Valenciana se suma altra causa fonamental com és la dels decrets per a limitar la pol·linització creuada en plantacions de cítrics que durant l'última dècada han condemnat de forma irracional als insectes pol·linitzadors.
La Unió Europea reconeix que l'apicultura és imprescindible per al nostre medi ambient i que té dret propi a estar inclosa dins del nou Programa de suport al Desenvolupament Rural 2007-2013, en el marc de les mesures agroambientals.
Per este motiu, LA UNIÓ-COAG està a l'espera que la Conselleria d'Agricultura concrete la seua proposta d'ajudes agroambientals dirigides al sector per a compensar els beneficis basats en la pol·linització i la protecció dels recursos naturals, de la mateixa manera que ja posseeixen la resta de comunitats autònomes amb certa rellevància apícola. LA UNIÓ confia que la Generalitat garantisca la viabilitat i posada en marxa dels compromisos adquirits en matèria d'ajudes agroambientals, perquè la situació com es pot observar amb les xifres de despoblament és molt greu.

· Article publicat a Diari No Tan A Prop el 07.04.2007 ·
·

1 comentari:

Anònim ha dit...

Tot indica que el causant sigui algun plaguicida, tot i que, la matèria activa causant encara es desconeix... Altra qüestió important, per exemple, als EUA, els cultius transgènics que incorporen algun tipus de bacteria d'efecte plaguicida, com la soja, els estudis realitzats indiquen que no es pot afirmar amb seguretat que aquestes no afectin als pol·linitzadors... Existeix un risc, que als EUA pareix que es troba relacionat amb el síndrome de despoblament.