dimarts, 2 de desembre de 2008

Per un transport públic ràpid, barat i eficient


Comunicat del GOB sobre el tren de llevant

Nota informativa
2 de desembre de 2008

El GOB presenta al·legacions al projecte de la línia de tren Manacor-Artà

Tot i considerar que el projecte s'adequa a les reivindicacions fetes pel GOB i la Plataforma en Defensa del Tren, l'enllaç provisional a Manacor pot condicionar negativament l'acceptació social i ús d'aquesta infrastructura i per tant la seva viabilitat futura.

Des del GOB consideram que el projecte de reobertura de la línia fins a Artà és un projecte que s'adequa en bona part a les peticions sobre aquesta línia, que any rera any s'ha anat reivindicant per bona part de la població de llevant: s'ajusta, en tot el seu recorregut, al trajecte existent, a part de preveure la possible ampliació a doble via en l'execució de les expropiacions dels terrenys per aqueta actuació. A més es planteja un tren elèctric en la modalitat tren-tram que permetrà compatibilitzar els trajectes interurbans amb els trams urbans en atravessar nuclis de població, com és el cas especialment de Manacor.

Tanmateix però des del GOB consideram:

No resol la demanda de connexió del llevant amb la ciutat de Palma.

El fet que es plantegi com un projecte que no dona continuïtat al tren existent fins a Manacor, fa que, funcionalment esdevengui un tren de recorregut per la comarca de llevant però no un tren que solucioni les necessitats de disposar de transport públic ràpid, barat i eficient per anar de la zona de llevant a Palma, un desplaçament que diàriament fan moltes persones per motius laborals.

El fet d'haver de fer un transbordament en arribar a Manacor implica que si no es fa amb una molt bona eficiència del servei i una integració tarifària i sobretot horària, l'objectiu de connectar Palma amb el llevant de Mallorca no es veurà assolit amb aquesta inversió que es planteja en infrastructura ferroviària.

A Manacor, una "estació provisional" que es podria convertir en definitiva.

Des del parer del GOB preocupa especialment el plantejament de l'estació de Manacor que es proposa fins a haver resolt la discussió relativa a l'entrada del tren a la ciutat de Manacor i per tant la discussió entre si aquest ha de ser soterrat o en superfície.

A parer del GOB, el tipus de tren que es proposa és un tren que permet perfectament la permeabilitat de la infrastructura ferroviària amb els usos urbans, ja que pot funcionar com a tramvia i interaccionar amb altres usos de la superfície viària, ja siguin cotxes, transport públic per carretera, vianants o altres modes de transport no motoritzats.

De fet, en el plantejament d'aquesta estació provisional el que preocupa és la situació que pràcticament fa incompatible qualsevol tipus d'integració horària i de servei amb el tren de Manacor- Palma, bàsicament per dos motius:

a) pel fet de trobar-se allunyat una distància de 1,6km entre aquesta estació "provisional" i l'estació actual i

b) perquè pel mateix motiu, implica haver de fer dos transbordaments per poder enllaçar amb el tren a Manacor-Palma, la qual cosa, fa inassolible la seva viabilitat des del punt de vista d'utilitat i practicitat del servei.

Serà un mal inici del servei per la incompatibilitat amb qualsevol possible integració del nou servei amb el servei de tren existent. Un mal començament que pot marcar i condicionar negativament la viabilitat futura des del punt de vista d'acceptació i ús d'aquesta infrastructura.

Volem el tren fins a Cala Rajada.

La reivindicació, des de fa 10 anys de l'arribada del tren a la zona del Llevant de Mallorca, no s'atura amb l'arribada del tren a Artà. De fet, aquesta reivindicació de la Plataforma en Defensa del Tren ha anat sempre lligada a la petició de l'arribada del tren fins a Cala Rajada. Els arguments són els mateixos: la necessitat i dret de tenir un transport públic segur, econòmic, ecològic, còmode i de futur com és el tren.

És per tant el moment d'acabar el projecte i garantir la continuïtat del trajecte perquè es pugui arribar a la costa de Capdepera en ferrocarril.

3 comentaris:

Mallorca Llevant ha dit...

nosaltres preferim que posin una bona xarxa d'autobusos. El tren només arriba a 4 nuclis de població. A llevant hi ha més de 20 nuclis de població.
aquest tren és una tudada de doblers i territori. És un tren insostenible.
Sabeu quants d'abres centenaris hauran d'arrebassar en les expropiacions de 8 m. de cada banda de via?

Joan Vicenç ha dit...

El GOB ha donat el premi alzina 2008 a la Plataforma pel Tren a Manacor, o sigui de Llevant. Per qualque cosa deu ser. En tot cas aquí ja s'ha explicat prou.

La xarxa de trens farà més accessible la comunicació dels pobles i nuclis poblats a aquesta sistema de transport sostenible i molt més respectuós amb el territori que grans carreteres perquè hi puguin circular bussos.

Molts d'anys i felicitacions a la Plataforma del tren de Manacor, Sant Llorenç, Artà i Cala Rajada. Tant de bo més endavant es creïn nous enllaços.

Alternativa al tren ha dit...

D'acord, però en territoris densos i compactes. En territoris poc densos i dispersos, com és Llevant, és més ecològic una xarxa d'autobusos.
Al manco que facin comparatives cobrint tots els nuclis de població.