dimarts, 9 de desembre de 2008

Dunes de sa Canova, un ecosistema molt fràgil


Els Verds-Esquerra denuncien la passivitat de les administracions governades per UM davant el massiu trànsit de vehicles a Es Canons


Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien el desinterès que demostren les administracions vers la protecció dels indrets protegits del litoral artanenc, en particular el sistema dunar de Sa Canova i Es Canons. Un dels principals factors de degradació de la qualitat ambiental i paisatgística d'aquestes zones, molt valorades pel turisme alternatiu i cultural pel seu relatiu estat de conservació és el massiu trànsit de vehicles no autoritzats que s'hi produeix, sobre tot els mesos d'estiu. Els Verds-Esquerra i, abans, Eu/Ev, denuncien fa anys aquesta pràctica, les seves conseqüències i la permissivitat de les administracions, i varen proposar al Ple de l'Ajuntament el “Reglament pel qual es regula el trànsit de vehicles als espais protegits d'Artà” -aprovat per unanimitat i en vigor des de juliol de 2006 -que prohibeix, específicament “Circular per platges, sistemes dunars i zones costaneres protegides” (art. 9.a).


Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres, denuncia “la passivitat de les administracions, especialment les dirigides per UM -Conselleria de Medi Ambient i Ajuntament d'Artà- i el seu desinterès per avançar en la millora de la gestió dels espais protegits d'Artà”.

El passat mes d'agost, Els Verds-Esquerra varen instar mitjançant “Queixa” les Direccions Generals de Biodiversitat i de Qualitat Ambiental i Litoral a “la urgent adopció de mesures eficaces i permanents dirigides a la limitació de l'accés de vehicles motoritzats dins aquest espai”3. “A dia d'avui -declara el regidor-, encara esperam resposta de les distintes Direccions Generals de la Conselleria de Medi Ambient (UM) a la nostra Queixa, sense que tampoc no s'hagi produït cap intervenció per la seva banda”. Consideren, a més, que la manca de resposta per part d'aquests Organismes autonòmics suposa un incompliment de l'establert al Decret 9/2003, de 7 de febrer, Regulador de les Queixes i Iniciatives presentades a l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears4.


Per altra banda, Guillem Caldentey denuncia també “la manca d'interès, per part de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE) i, en particular, de la nova regidora de Medi Ambient -UM, i la tercera regidora d'aquest àrea el que duim de legislatura- en la protecció del sistema dunar de Sa Canova”, en negar-se a aprovar, la passada sessió del Ple de dia 25 de novembre, una moció de Els Verds-Esquerra per a instar la Conselleria de Medi Ambient a estudiar la inclusió d'aquest sistema dunar protegit dins la Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes5.


Els Verds-Esquerra d'Artà estudien actualment l'esmentada proposta de Xarxa de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic de les Illes per a formular al·legacions en el sentit d'instar la Conselleria de Medi Ambient a l'estudi de la possible inclusió d'aquests i altres indrets artanencs dins de la mateixa.


Una notícia de: