dissabte, 20 de desembre de 2008

Palmeritis.3 Salobreña

L'Ajuntament de Salobreña

Un exemple de gestió

(osú)


D'entres els molts d'exemples de gestió de pameritis que podem trobar pel món, aquest de Salobreña és com una notícia alegre enmig del maremàgnum d'avorriment botànic.

Els amics de la retòrica i de la burocratitis també s'hi poden rebolcar a gust, oblidant per un moment com és de dura la vida d'un administratiu de número. Aparentment hi ha un paràgraf repetit, però no, amb una lectura acurada veurem que en realitat és al revés: el paràgraf només és un i es repeteix fins a l'èxtasi.

Per si algú es perd, amb tanta sobreexposició dels fets, es tracta de que a Salobreña tenen unes 800 palmeres que necessiten cada una 4/5 litres de no sé què, però el problema realment greu és que les palmeres embruten, per això, primer cal donar-les una atupada de "padre i señor mio", fins que no quedin rastre de dàtils, després ja informaran al "vulgus" de què bé que ho fan tirant, cada vegada que calgui, 4/5 litres de no sé què per palmera.

Ah! Se m'oblidava, i que quedi clar que la Junta d'Andalucia es fa el longuis: és el propi Ajuntament (ell totsolet desvetllant-se pels seus votants) que els vol salvar dels gravíssims problemes ocasionats per les plagues de les palmeres. I si per tornar a votar els mateixos (els canvis mai no se sap com acabaran) l'edil ha de fer la dansa del ventre a sota les palmeres, doncs "a mandar".


http://www.radiosalobrena.com/costa-tropical/las-palmeras-de-salobrena-estan-siendo-podadas-estos.php

Las palmeras de Salobreña están siendo podadas estos días

miércoles, 22 de noviembre de 2006
Las palmeras datileras del municipio están siendo podadas para evitar la caída del fruto sobre la vía pública. El Ayuntamiento informará asimismo a los particulares sobre el tratamiento necesario para combatir la plaga de Rinchoforus que afecta a este tipo de árboles y que a partir de enero asumirá integramente el Consistorio al dejar la Administración autonómica de financiar este tipo de actuaciones
Las Palmeras datileras de Salobreña están siendo sometidas en estos días a tareas de poda a fin de evitar que sus frutos, ya maduros, caigan al suelo y puedan provocar algún tipo de accidente o suciedad en la vía pública. La actuación la está llevando a cabo el área de Parques y Jardines, que ya la semana pasada acometió similar tarea con otro tipo de estos árboles.
Las Palmeres datileras de Salobreña están siendo sometidas en estos días a tareas de poda a fin de evitar que sus frutos, ya maduros, caigan al suelo y puedan provocar algún tipo de accidente o suciedad en la vía pública. La actuación la está llevando a cabo el área de Parques y Jardines, que ya la semana pasada acometió similar tarea con otro tipo de estos árboles.
El concejal del Área, Antonio Caparrós, confía que en lo que queda de esta semana y principios de la próxima esté finalizada la actuación, para la que se está uilizando el nuevo camión grúa recientemente incorporado al parque móvil del Ayuntamiento de la Villa.
Por otro lado, el Edil recuerda que de cara al tratamiento que necesitan las palmeras contra la plaga del escarabajo Rinchoforus, a partir de la próxima campaña, a principios de año, será el Ayuntamiento el que asuma la totalidad del gasto, no sólo en las palmeras públicas sino también opara las particulares, por lo que realizará campañss informativas para que éstos puedan retirar los productos correspondientes, así como saber en qué momento actuar para atacar a este escarabajo.
Hasta ahora la Junta de Andalucía financiaba estas campañas, pero desde que la plaga se ha tornado en pandemia al trasladrse la enfermedad a otras comunidades autónomas, son los ayuntamientos los que si desean conservar este arbolado han de asumir el tratamiento y su coste. Un coste que no está cuantificado, aunque Caparrós reconoce que ha habido que habilitar partidas específicas con las que antes no se contaba, y que como mínimo estamos hablando de una horquilla presupuestaria entre los 10.000 y los 15.000 euros. No olvimdemos que el tatamiento se realiza a lo largo del año en cuatro fases y que son muchos litros de producto, unos cuatro o cinco, los que necesita cada palmera en cada ocasión. El municipio cuenta con un censo de alrededor de 800 palmeras.


Fotos del passeig de Mallorca de Palma

3 comentaris:

Salvador ha dit...

O sigui que estan podant les palmeres, no? És que no queda gaire clar...

Guillem Nicolàs i Larruy ha dit...

Pel que m'ha semblat entendre, la retirada de dàtils es fa de manera manual, no aplicant-li cap producte. El producte -del qual no fan esment- és per combatre la plaga de morrut.
Per altra banda, parlen "estos árboles" quan les palmeres no ho són d'arbres i també parlen de palmeres datileres i a la foto se'ns mostren palmeres canàries.

És lògic que esporguin les palmeres a l'hivern ja que és quan el morrut és menys mòbil, malgrat per les palmeres no és biològicament la millor època.
I per altra banda ja era hora que algun ajuntament s'impliqués directament en la lluita contra aquesta plaga, ja que les actuacions d'altres administracions han resultat ser poc efectives o fins i tot nefastes.

Mart de Garriga ha dit...

La veritat és que a Salobreña que facin el que vulguin. El que m'emprenya és que també al nostre país sigui tan abundant el vici per les palmeres. A mi només de veure-les ja em fan calor. Amb tants d'arbres com hi ha per aquí, haver de veure el passeig marítim de Ciutat, el parc de la Mar o molts de pobles i places em fa agrura.