dimecres, 20 de juliol de 2005

La UE hauria de subvencionar els boscos

LA UNIÓ EUROPEA HAURIA DE SUBVENCIONAR ELS BOSCOS

Ja n'hi ha prou d'incendis que malmeten el bosc i posen en perill les vides humanes, fins i tot a cops amb resultats de morts. Els boscos tenen un valor ambiental -prevenen l'erosió i omplen els aqüífers- i un valor turístic que supera amb molt el rendiment que se li treu als seus productes actualment. Cal establir polítiques de prevenció efectives ja mateix. Car una de les mateixes podria ser extreure biomassa del sotobosc per poder fer electricitat, i per això calen recursos humans i econòmics, una solució seria demanar a Europa una reconversió de les ajudes cap a la gent del territori que tingui cura dels boscos i dels camins d'accés. Això fixaria la població rural i mantindria els boscos en un estat que faria més difícil que es produïssin aquests incendis.
·
Susana Martinez · 20/07/2005 · Al Qué Diari · Barcelona
·