divendres, 29 de juliol de 2005

Mal tracte als escocells de Barcelona

A Imma Mayol

Tinc una certa flaca per l'Imma Mayol, presidenta de Parcs i Jardins. Em consta la seva voluntat en tot allò que està sota la seva responsabilitat. Avui li vull traslladar la meva preocupació. Des de fa anys, observo amb impotència dues pràctiques inadequades que es donen sistemàticament i que perjudiquen la vida dels arbres, especialment dels carrers de l'Eixample.
Una és que les senyores de la neteja aboquen aigües residuals, amb productes químics, directament als escocells dels arbres.
L'altre, tant o més greu, la protagonitzen els paletes de les obres que es fan als edificis i carrers, i consisteix a llençar els sobrants del ciment a dins dels escocells, on produeixen una capa impermeable que no deixa filtrar les aigües.
Aquesta pràctica l'he vist una vegada més aquests dies als carrers Sepúlveda i Floridablanca, que els estan remodelant, i ho fan els mateixos paletes que feien els escocells nous.
Sra. Mayol, ¿no seria possible il·lustrar, si més no, els treballadors de la construcció perquè sàpiguen que aquesta manera de fer perjudica greument els ja prou soferts arbres, que tant de bé ens fan, tant necessitem i tan malament tractem?

Robert Vives
·
Carta publicada a "Bústia" del diari "AVUI" del divendres dia 29 de juliol del 2005.
·