divendres, 15 de juliol de 2005

Els boscos de la Garriga

Llibre "Els boscos de la Garriga"

Una guia breu que descriu les masses boscoses d'aquest municipi del Vallès Oriental.

Si bé la superfície forestal s'havia reduït molt per les activitats humanes, el bosc s'ha tornat a estendre espectacularment. Els tres autors d'aquest llibre, editat per les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, descriuen els diversos tipus de boscos: els alzinars, que hi predominen de forma natural; les pinedes, bàsicament introduïdes, i els boscos de ribera. L'obra no només serveix per conèixer els boscos de la Garriga, sinó també per comprendre les característiques i el funcionament d'aquests ecosistemes i la importància de gestionar-los de manera correcta.

"Els boscos de la Garriga"
J. M. Panareda, H. Escolà i A. Romo
47 pàgs.
·
D'un reportatge del programa "El Medi Ambient" de TV3.
·