dimecres, 15 d’abril de 2009

Nova plaça Lesseps: Fes-te-la teva

Kigi no me ya
shintaku no niwa
totonowazu
·
·
Broten els arbres,
però el nou jardí
no està aconseguit

Shiki
·
[Cabezas, A.: Jaikus inmortales, Madrid 1989. Hiperion,SL.]
·