dimarts, 22 de maig de 2007

Uruguai: iniciativa nacional per la suspensió de totes les plantacions forestals de pins i eucaliptus.


INICIATIVA A URUGUAI PER A LA SUSPENSIÓ DE LA REFORESTACIÓ

Organitzacions i persones reunides a Paso Severino llancen simultàniament a diferents punts del país la Iniciativa Nacional per a la suspensió de la reforestació.

Algunes d’aquestes organitzacions són “Asamblea por un Uruguay Natural Multiproductivo (Colonia), Productores y vecinos de Rocha, Movimiento de Chacreros de Mercedes, Producores y Vecinos de Libertad, Grupo Ecológico de Young, Grupo Eco Tacuarembó, MOVITDES de Fray Bentos, el Grupo Guayubira, REDES-Amigos de la Tierra, CEUTA, RAPAL i Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura (Rel-UITA).”

Quasi un milió d’hectàrees del territori uruguaià estan reforestades, principalment amb eucaliptus i pins. Només quatre corporacions transnacionals, l’espanyola ENCE, la finlandesa Botnia, la sueco-finlandesa Stora Enso i la d’EUA Weyerhaeuser controlen 400.000 hectàrees
Cap dels impactes de la reforestació han estat avaluats adequadament per les autoritats dels governs que han dirigit el nostre país desde 1987, quan s’aprovà la Llei Forestal.
L’objectiu de les organitzacions que aquest dimarts llancen aquesta iniciativa nacional per la suspensió de la reforestació és constituir un moviment nacional, obert a totes les entitats i ciutadans que comparteixen la mateixa postura sobre els monocultius d’eucaliptus i pins i les seves conseqüències socials i ambientals.

INICIATIVA CIUTADANA PER A LA SUSPENSIÓ DE LA REFORESTACIÓ

Els dies 14 i 15 d’abril de 2007, a la localitat de Paso Severino, departament de Florida, delegats d’organitzacions de petits productors agropecuaris i d’altres organitzacions socials provinents dels quatre punts cardinals del país, reunits per a discutir en conjunt els problemes generats per el progrés de la reforestació, acordam que:

Considerant:

- L’absència d’estudis d’impactes socials i ambientals previs a l’aplicació de la llei forestal.
-Els impactes ja constats de les plantacions, que han significat:

. desallotjament de la nostra població rural.
. escasses oportunitats de llocs de treball, en condicions de treball inadequades.
. concentració de la terra en mans de grans empreses nacionals i estrangeres.
. transferència de quantiosos recursos econòmics de tota la població cap al sector forestal a través de subsidis directes i indirectes.
. esgotament i contaminació dels recursos hídrics.
. degradació dels sòls.

. contaminació de l’aigua i sòls per l’ús massiu d’agrotòxics.
. impactes greus sobre la flora, en particular, sobre l’ecosistema de prats.
. impactes greus sobre la fauna i aparició de plagues que afecten a altres produccions agropecuaries.
. impactes sobre el paisatge típic uruguaià.

En virtut de tot això, els i les presents decidim constituir un moviment nacional, obert a totes les entitals i ciutadans i ciutadanes que comparteixen els següents objectius:

Exigir la IMMEDIATA SUSPENSIÓ de totes les plantacions forestals de pins i eucaliptus, llevat d’aquelles de petita escala per aixopluc, ombra, llenya o productes d’ús propi del predi rural.

I, simultàniament exigir,

- Que s’avaluï de manera seriosa i completa els impactes socials, econòmics i ambientals de la reforestació amb la més àmplia participació de sectors de la Societat Civil, especialment els més perjudicats.
- Que en el pla d’ordenament territorial del país no s’incloguin els monocultius forestals, en funció de l’experiència dels seus impactes econòmics, socials i ambientals negatius per el país.
- Que se revisi la legislació forestal actual amb la més àmplia participació de sectors de la Societat Civil, especialment dels més perjudicats.
- Que s’apliqui l’article 47 de la Constitució –que restablí la sobirania del país sobre la gestió dels recursos hídrics- en particular al sector forestal.
- Que s’adopti una legislació que impedeixi la concentració de la terra en mans de grans empreses nacionals i estrangeres.
- Que es discuteixin les estratègies de desenvolupament local amb la més àmplia participació de sectors de la Societat Civil, especialment els més marginats.
- Que s’adoptin instruments legals per a garantir la permanència i millora de la qualitat de vida de les famílies del camp.

En definitiva diem:

- Sí a la diversitat productiva i no als monocultius forestals.
- Sí a la distribució equitativa de la terra –terra per a qui la treballa- i no a la seva concentració en mans de grans empreses nacionals i estrangeres.
- Sí a la defensa i preservació dels recursos naturals i no a l’explotació destructiva del ric patrimoni del país i la seva entrega a interessos empresarials.
- Sí al benestar de tots els orientals en harmonia amb la natura i amb la preservació del planeta.

I convocam a totes les entitats i ciutadans i ciutadanes que comparteixin aquesta plataforma a sumar-s’hi i participar activament en aquesta Iniciativa.

Biodiversidad en América Latina.