dimecres, 23 de maig de 2007

4 anys d'asfalt, cotxes i ciment


El GOB fa balanç de 4 anys de legislatura ELS DARRERS 4 ANYS:

MÉS CREIXEMENT URBANÍSTIC QUE MAI I 10 MILIONS DE M2 ASFALTATS

Ara fa quatre anys el GOB va simbolitzar el fracàs de les polítiques urbanístiques del pacte de progrés amb un paret de “bloquets”. Avui, a punt d’acabar la legislatura, el balanç d’aquest quatre anys de govern conservador no pot ser qualificat més que de “nefast” i ho simbolitzam amb l'acció que hem fet avui.
La fotografia de la realitat actual de l’illa posa en evidència un creixement urbanístic absolutament desbocat i sobretot la desfiguració paisatgística i territorial de Mallorca a causa de la construcció de 7 autopistes, a mes de l’impuls de la construcció de grans equipaments i infrastructures dins sòl rústic.

.El retrat dels fets més rellevants d’aquests quatre anys és el següent:

* L’any 2006 va representar un rècord absolut quant a habitatges finalitzats. Supera els dels darrers 10 anys, però és que fins i tot supera la mitjana dels anys 70, el moment del boom immobiliari més gran de la història.

* Tot i que el litoral segueix experimentant un gran creixement, els municipis de l’interior de l’illa, especialment aquells situats devora els grans vies de comunicació han crescut moltíssim: Campos, Sencelles. Inca, Montuïri...

* El planejament urbanístic de Mallorca segueix essent molt desenvolupista, a pesar del Pla Territorial de Mallorca ja que permet assolir els 3.380.000 habitants

* El fet més rellevant, però, d’aquests darrers anys ha estat la construcció d’autopistes. Aproximadament en aquesta legislatura s’hauran asfaltat 10 milions de m2 . En les 5 legislatures anteriors s’havien asfaltat de l’ordre de 6 milions de m2 de terreny.

Les conseqüències de la construcció d’autopistes són:

* un consum i una destrucció brutal de territori
* una aposta pel transport privat en detriment del transport públic
* una despesa econòmica espectacular
* la passa prèvia per un nou “boom” urbanístic, sobretot a les zones properes a les noves vies de comunicació.

* Si aquesta és el present , el futur és igualment preocupant el futur. A l’Informe que avui vos presentam passam revista també als projectes que es troben damunt la taula en aquests moments i que la seva execució representaria un increment de la destrossa territorial i ambiental
* Ampliació aeroport
* Nou equipament sanitari a son Espases
* Parc temàtic a Can Vairet
* Gran equipament esportiu al Sementer de Son Flor
* Polígon de Cotxes de Lloguer
* Més pedreres
* Polígon de cotxes de lloguer a Son Fangos
* Nous ports esportius
* Noves dessaladores, centrals elèctriques, incineradores,
* Nous polígons industrials
* Més camps de golf...

CONCLUSIONS: Aquesta legislatura s’ha caracteritzant per un creixement urbanístic com mai , traduït en la construcció de nous habitatges, amb més asfalt que mai (10 milions de m2), en un munt de projectes d’equipaments i infrastructures per possibilitar nous creixements urbanístics. Tot plegat , es tracta de creixements que d’una forma evident posen en perill el futur ambiental, social i econòmic de les Balears i ens allunyen encara més de la sostenibilitat, tant de mode als darrers anys.Si vos voleu descarregar fotografies, clicau aquí: http://www.gobmallorca.com/premsa