dijous, 7 de desembre de 2006

Traves a la vigilància mediambiental


Medi Ambient del Govern Balear va vetar l’acció directa dels agents forestals davant el fiscal Salazar.

El fiscal de Medi Ambient reconeix que “es cercaren altres vies per a fer arribar les denúncies”, com grups ecologistes o veïnats.


El Govern Matas modificà el procediment d’actuació dels agents forestals davant la Fiscalia de Medi Ambient, impedint una relació directa, com venia essent habitual a l’etapa del Pacte de Progrés, segons apuntaren fonts de la plantilla i de CCOO, i que va admetre el propi fiscal Salazar.

La secretaria tècnica de la cartera de Medi Ambient del Pacte, Joana Aina Campomar, aprovà el 21 de maig de 2003 una instrucció per a garantir el procediment que se seguia de facto en temps de la consellera verda Margalida Rosselló. “Aquelles denúncies per presumptes delictes ambientals, donat que poden produir efectes perjudicials i conseqüències negatives de tipus ambiental de forma significativa, podran ser directament tramitades a la fiscalia de medi ambient o al jutjat de instrucció corresponent, a consideració motivada dels agents de medi ambient o forestals firmants”, deia en el seu apartat tercer. En setembre, quatre mesos després de que el PP guanyés les eleccions, el seu successor, Miquel Ramis d’Ayreflor, a les ordres el conseller Jaume Font, aprovà una nova instrucció. Obligava als agents a no apuntar possibles delictes en les seves denúncies – “es limitaran a constatar fets”- i a tramitar-les al secretari general, que a la vegada les remetria als serveis jurídics amb la finalitat d’emetre un informe, on s’indicarien les actuacions a seguir. “El secretari general, o en el seu cas, el director general competent en raó de la matèria són els que formularan, en el seu cas, les pertinents denúncies davant les instàncies judicials i es relacionaran amb la Fiscalia” diu l’apartat tercer de la nova instrucció. La instrucció fou de nou modificada el 21 de novembre de 2003. S’insisteix en què “la totalitat de les denúncies formulades es tramitaran al director general” i aquest ordenarà, si ho considera oportú, un informe jurídic i les tramitarà. en el cas de que pogués constituir falta o delicte, el director general ho ha de remetre a la secretaria general perquè li doni curs.

Malgrat que els agents forestals es podien enfrontar a expedients disciplinaris, d’acord amb la instrucció esmentada, alguns cercaren “canals no oficials” i “trobades semiclandestines” per a fer arribar al fiscal de Medi Ambient les seves denúncies, ja que la Conselleria no les tramitava, segons expliquen fonts de la plantilla i de CCOO. “Es cercaren altres vies per a fer arribar les denúncies: grups ecologistes, veïnats...”, admet el fiscal Salazar. Aquest va rebre cartes de CCOO comunicant-li algunes de les denúncies paralitzades a la Conselleria, que fins a aquest any no li feu arribar els expedients ressenyats. “Es segueixen paralitzant denúncies”, asseguren des de la plantilla d’agents forestals, que preserven la seva identitat per temor a represàlies. Algunes actuacions es localitzen a Andratx.

Una instrucció contrària a la Llei de Monts

“Amb Margalida Rosselló es va potenciar un servei d’agents forestals molt preparats, amb capacitat d’actuació com a policia judicial. Aquesta potestat que ja recollia la Llei d’Enjudiciament Criminal –encara que n’hi ha que qüestionen aquesta interpretació- es va recollir clarament a la modificació de la Llei de Monts”, comenta Salazar. El fiscal admet que la intensitat de la col·laboració en la lluita contra els delictes mediambientals ha minvat amb el canvi polític viscut a Balears. Un grup d’agents forestals va demanar al Govern que s’anul·lés la instrucció que els impedeix actuar com a policia judicial per a ser contrària a la nova Llei de Monts. Segueixen esperant resposta.

MARISA GOÑI

Diario de Mallorca 7/12/2006.