dijous, 9 de juny de 2011

Manual de Tipologies forestals arbrades

Orientacions de gestió forestal sostenible
de Catalunya (ORGEST)


El Centre de la Propietat Forestal ha publicat el manual de Tipologies forestals arbrades, el primer de la sèrie 'Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST)'.
Les 'Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST)' constitueixen una potent eina de suport a la gestió i la coordinació de política forestal i recullen un conjunt de criteris de decisió, models i recomanacions de gestió, ajustats als coneixements i les millors tècniques disponibles. Per elaborar-les es requereix, prèviament, identificar les tipologies forestals per a la gestió, és a dir, les classificacions del paisatge forestal basant-se en una sèrie de criteris o atributs predefinits, relacionats amb la fixació d'objectius i les actuacions de gestió adients per assolir-los.
Amb la publicació del manual ‘Tipologies forestal arbrades’ es posa a l'abast dels silvicultors una classificació de les tipologies forestals arbrades de Catalunya, feta des del punt de vista de la seva gestió.

Aquesta publicació només està disponible en format pdf interactiu.
Per descarregar-la, visiteu l'apartat Publicacions del web, o bé feu clic en aquests vincles :
• Presentació, resum executiu i resum metodològic [Pdf. 440,32 Kb.]
• Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST). Tipologies forestals arbrades [Pdf. 12,60 Mb.]
• Llista i fitxes de les tipologies forestals arbrades (TFA) [Pdf. 9,73 Mb.]