dilluns, 20 de juny de 2011

Cabres,a Mallorca, un greu problema ambiental


Comunicat d'Associacions de caça i propietaris en favor de la cabra mallorquina

La Associació de Caça Major i Protecció de sa Cabra Mallorquina, la Associació de Vedats de Caça Major de Mallorca, la Fundació Balear per a la Fauna i l´Art Cinegètic y el Safari Club Internacional, han suscrito un manifiesto mostrando su "total disconformidad" con la conselleria de Medio Ambiente del Govern "por su total falta de criterio científico en el Plan de Descarte de la cabra fina mallorquina en el Parc Natural de Llevant aprobado por el Govern, y que provocará una irreparable pérdida del patrimonio cultural cinegético de Mallorca".
Los colectivos recuerdan en el documento que el denominado científicamente ´Balearean Boc´ "es un animal protegido por la legislación balear vigente y, por tanto, su aniquilación en el Parc a cargo de funcionarios de la Conselleria y por tanto dependientes del Govern, constituye un atentado penado por la Ley".
En el Parc Natural de Llevant conviven cabras híbridas y finas, siendo, según el grupo de entidades, "las únicas susceptibles de descarte por parte de los agentes medioambientales". "Exigimos la paralización de las órdenes dadas para una cabra que lleva más de 4.500 viviendo entre nosotros".

Diario de Mallorca 19juny11
Per a més informació:
El GOB reclama als nous responsables de medi ambient de Consell i Govern que abordin convenientment la problemàtica ambiental de les cabres orades als espais forestals

Consideram molt positiu i imprescindible el control de cabres assilvestrades realitzat fins ara al Parc Natural de Llevant

Davant les manifestacions públiques dels col·lectius lligats a la caça de la cabra mallorquina, criticant el control de la població d’aquests animals al Parc Natural de Llevant, i fins i tot acusant absurdament de delicte aquesta situació, des del GOB volem recordar que:

1. La pastura de cabres als nostres boscos, garrigues i muntanyes és un dels majors problemes ambientals de les nostres masses forestals. Quan la densitat d’aquests herbívors traspassa el màxim assumible per l’ecosistema, es produeixen greus danys a la vegetació, s’impedeix la regeneració natural, s’empobreix la coberta vegetal i fins i tot es posa en perill la supervivència d’algunes espècies.

2. A les Illes comptam amb un bon nombre d’espècies vegetals que en tot el món només viuen aquí o que presenten poblacions molt reduïdes. Una part d’elles es troben restringides a zones de muntanya, i la pressió herbívora de les cabres n’és el seu principal problema de conservació. Així ha estat reconegut als plans de conservació que s’han redactat per aconseguir la conservació de més de 30 espècies vegetals amenaçades.

3. La pastura incontrolada de cabres genera evidents perjudicis econòmics que s’assumeixen socialment:
El paisatge forestal és un patrimoni amb fortes implicacions sobre altres activitats econòmiques com el turisme de masses.

La manca de regeneració natural suficient de les masses forestals condiciona el seu futur aprofitament forestal sostenible.

Els seus efectes negatius sobre espècies amenaçades fan necessaris plans de conservació que impliquen importants partides econòmiques i que pagam entre tots.

En algunes zones es fa necessari fer reforestacions, que són igualment molt cares i que a més a més tenen poques garanties de futur si no s’elimina la pressió caprina.

4. El control d’aquests animals que des de fa anys es realitza al Parc Natural de Llevant ja comença a donar resultats, i s’observa una millora en la regeneració natural de la vegetació.

Des del GOB veim amb molta preocupació l’incipient negoci de la caça de cabres mallorquines, per les seves implicacions amb els problemes abans esmentat. Igualment ens preocupa l’actual separació entre els organismes competents: el Consell de Mallorca té les competències en caça, i promociona aquesta modalitat cinegètica. D’altra banda, la Conselleria de Medi Ambient és la responsable del control biològic de l’espècie per evitar danys ecològics.

Per tot lo abans esmentat, volem manifestar:

el nostre suport al control de la població de cabres, mallorquines o d’altres varietats, als espais naturals i especialment als espais protegits com el Parc Natural de Llevant o la Serra de Tramuntana, per tal de minvar la seva densitat fins a nivells que no generin danys ambientals.

La nostra demanda als governs del Consell de Mallorca i de la Comunitat Autònoma per tal que considerin adequadament la magnitud del problema i apliquin mesures per tal d’abordar-lo de forma convenient, prioritzant per davant de tot la conservació del nostre patrimoni natural i el bé comú dels ciutadans.

Per a més informació:

Fotos JV