dilluns, 7 de setembre de 2009

Assalt a la Biomassa del planeta
La terra com un territori local on hem viscut i treballat, que coneixem i estimam, es ven al millor postor. El govern mundial, és a dir el G8, el FMI, la UE, EUA, Rússia i el Japó, les grans potències, les grans corporacions, les grans multinacionals, volen comprar la terra. Al seu torn la població qui hi viu hi restarà esclava i a mercè d'una precarietat que posarà en perill la seva supervivència. Hi ha dues humanitats, la que s'agermana amb la terra per sempre i la que la vol sotmetre sense pensar en el futur. Avui l'atzucac és ben davant nostre. Cal prendre partit i lluitar al màxim. No hi podem perdre més temps. A partir d'aquí la lectura queda a l'esquerra. Salut.Grup ETC / Greenpeace / Biofuel Watch

Butlletí de premsa

22 de juliol de 2009


Organitzacions denuncien

ASSALT A LA BIOMASSA DEL PLANETA

durant reunió global de la industria biotecnològica


Montreal, 22 de juliol de 2009. Mentre centenars de delegats es reunien a la Sexta Conferència Anual de Biotecnologia i Bioprocesament Industrial en el Palais des Congrès a Montreal, un grup de ONGs-Grup ETC, Greenpeace i biofuelwatch- s'uniren en una conferència de premsa, per advertir que les noves energies “verdes” de la industria biotecnològica són més que res propaganda, que els governs no haurien d'incrementar els subsídis a aquestes empreses i que la matèria prima on es basa aquesta industria- nomenada “biomassa” en termes generals- no és ni abundant ni fàcilment convertible a químics, plàstics i combustibles renovables.


Jim Thomas, investigador del grup ETC, afirmà que darrera del fi vel verd de “l'energia neta” i els “plàstics renovables”, hi ha una immensa disputa industrial de les grans empreses biotecnològiques per apropiar-se de la major quantitat possible de biomassa del planeta: “El control que tenen els gegants genètics sobre els components més petits de la vida, com l'ADN, s'ha tornat molt més ràpid i sofisticat amb la inversió de milers de milions de dòlars en noves tecnologies com la metagenòmica i la biologia sintètica. El 25 per cent de l'anomenada biomassa mundial- de tot tipus, incloent-hi vegetals, boscos, residus i altres fonts de biomassa- ja fou mercantilitzada. Ara la industria està rere el 75 per cent restant. La recerca de majors quantitats de cel·lulosa vegetal -el material orgànic més abundant de la Terra- farà que les reserves naturals i les anomenades “terres marginals” tornin més comercialment valuoses que mai. Fa tres anys, moltes organitzacions no governamentals advertírem que la demanda de l'etanol de blat de les índies provocaria una alça de preus d'aliments i fam. Varem tenir raó. Ara llancem l'alerta que aquest acaparament massiu de la biomassa tendrà conseqüències igualment devastadores per a la gent- sobre tot als països del Sud, perquè és allà on aquestes companyies aniran a cercar matèria prima quan aquesta s'acabi o no puguin aconseguir-la als seus propis països.”Rachel Smolker de Biofuelwacht, amb seu en el Regne Unit, desafià a les companyies presents a la Conferència BIO a fer-se una pregunta fonamental: “Existeix biomassa suficient en el mon per a tots els seus propòsits prevists? La resposta és un contundent no.” Cità metes i números d'ús de biomassa utilitzats per governs i per la industria per a provar el seu argument: Els Estats Units adoptaren una meta de producció de 36 mil milions de galons de biocombustibles anuals per a l'any 2022, argumentant que hi ha mil tres cents milions de tones de biomassa disponibles. Però d'acord a varies anàlisis,per això es necessitaria arrasar el 80 per cent de la biomassa disponible en terres agrícoles, boscos i pastures! I aquesta és només una de les metes previstes. La força aèria d'Estats Units pretén substituir el 25 per cent de la seva demanda de combustible per biocombustible, i la industria aèria comercial està seguint les seves passes. La industria química té com a meta substituir el 10 per cent de la seva matèria prima per biomassa. Mentre tant, la major part (el 70 per cent dels subsidis) de les polítiques de suport a l'energia renovable (principalment per electricitat i calefacció) es tradueixen al consum simultani de biomassa amb carbó i altres tecnologies de biomassa. La combinació d'aquestes metes és completament insostenible, sobre tot en el context de la necessitat d'alimentar una població creixent, ecosistemes en declivi i la degradació de terres i aigües.


Eric Darier, Director de Greenpeace Quebec, exhortà als governs i als inversionistes privats a tenir cura en els seus contactes amb el poder biotecnològic i a no pujar cegament al “tren de la innovació”: “Necessitam donar suport i aplicar el principi de precaució reconegut a la legislació internacional i realitzar avaluacions de tot el cicle vital de les tecnologies proposades, rigoroses i independents, abans de declarar qualsevol tecnologia “verda””. Darier denuncià la manca de participació pública en els debats sobre la biotecnologia i qüestionà la manca de suport a perícies científiques independents que verifiquin les afirmacions de la industria. “La societat requereix una avaluació estratègica completa de cada tecnologia durant el seu desenvolupament. Si no ho fem, haurem de torejar amb les conseqüències moltes dècades després, com ho estam fent ara amb els químics tòxics i els pesticides”.


Contactes per entrevistes als medis:

Jim Thomas, Grup ETC +1 613 261-8580 www.etcgroup.org

Rachel Smolker, Biofuelwatch +1 802 735-7794 www.biofuelwatch.org.uk

Eric Darier, Greenpeace Quebec +1 514 605-6497 www.greenpeace.org


Si voleu més informació, clicau aquí:

2 comentaris:

Osselin ha dit...

Gràcies per la teva feina i felicitats pel bloc.

Osselin ha dit...

Per la vostra feina, volia dir.