dijous, 23 d’octubre de 2008

Cabres.19


Fiat lux


La Conselleria ja sap que les cabres arrassen


Pla de protecció per a la flora del puig Major


La conselleria de Medi Ambient ha redactat un pla de recuperació de les espècies vegetals amenaçades del puig Major, que inclou molts dels endemismes més valuosos. Això inclou l'establiment al cim d'un recinte tancat per evitar el barram de les cabres, que ja s'ha reconegut com el factor de destrucció més greu de la nostra flora més valuosa.

Des d'aquí doncs l'enorabona a la Conselleria per aquest inici d'actuació. Avui som optimistes i francament, voldríem que s'evolucionés per aquí.

---------------------------

Diari de Balears. Antoni Mateu 03/10/2008


Els militars del puig Major vigilaran la flora endèmica


El Ministeri de Defensa signarà un conveni amb la Conselleria de Medi Ambient per garantir la supervivència d’una sèrie de plantes. L’Exèrcit farà un tancat perquè les cabres no se les mengin

L’Exèrcit i els tècnics de la Conselleria de Medi Ambient condicionaran un tancat al capdamunt del puig Major, prop de les instal·lacions que ocupa el Ministeri de Defensa, per evitar que les cabres orades es mengin la flora endèmica, que és testimoni relicte d’èpoques glacials. Aquesta acció és fruit d’un conveni que signaran el director general de Caça i Protecció d’Espècies, Pere Ramon, i el director general d’Infraestructures de l’esmentat ministeri, Jaime Denís.Les plantes en qüestió, la salut de les quals és vulnerable i cal protegir, són: Colchicum lusitanum (una casta de flor que surt per febrer), Paeonia cambessedesii (peònia), Polystichum setiferum (una espècie de falguera) i Taxus baccata (teix).

Per tant, són tres espècies herbàcies i un arbre que s’integren dins el Pla de recuperació de les espècies vegetals amenaçades del puig Major. El teix, en particular, antigament era un arbre abundant als cims de la serra de Tramuntana. No obstant això, en l’actualitat tan sols en queden aquests pocs exemplars del puig Major, un parell més al puig de Massanella, dos comptats a l’homònim del Teix i un grup, un poc més abundant, a la mola de Planícia.

El tancat de les instal·lacions de Defensa, a més, s’emprarà com a estació d’observació del procés de canvi climàtic. Com que l’origen d’aquestes espècies va tenir lloc en èpoques fredes, la seva pròpia naturalesa constitueix un indicador de la història de la climatologia i, alhora, permet estudiar els processos de canvi que experimenta Mallorca en aquests moments i que afecten la metereologia del dia a dia.