dijous, 24 de novembre de 2005

L'arbre a l'espai urbà

Aplicació de l'arbre a l'espai: tècniques de jardineria urbana

El proper dia 30 de novembre, Reus acull la V edició de les jornades tècniques sobre jardineria urbana. El conjunt d'actes donarà a conèixer les tècniques i les operacions bàsiques de les plantacions d'arbres en les diferents fases de projecte, execució i manteniment.
Aquestes tècniques es presentaran estructurades d’acord amb l’índex següent, que és el temàtic de la normativa tècnica de referència: les NTJ (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme).
La fase de projecte de plantació d’arbrat: la informació projectual, la protecció dels exemplars preexistents, les especificacions de projecte, l’arbrat viari.
La fase d’execució de plantació d’arbres: la tria dels exemplars: la qualitat dels arbres de viver, l’operació de plantació, el trasplantament, l’encoixinament, l’aspratge i l’ancoratge subterrani
La fase de manteniment de l’arbrat: els objectius del manteniment, la poda i les altres operacions bàsiques de manteniment.
Les jornades estan destinades a tots els responsables tècnics, treballadors d'entitats i empreses i estudiants de titulacions relacionades amb els espais verds, la jardineria i el medi ambient.

Per a més informació :
· RuralCat
· Programa de les jornades.
*