dimecres, 23 de novembre del 2005

El dret de l’Arbre a la ciutat

Declaració del Dret de l’Arbre a la Ciutat
Carta de Barcelona
Text aprovat en el Congrés "L'arbre i la Ciutat"
Barcelona, 2 de Juny de 1995

En el reconeixement que:

La ciutat necessita de l’arbre com a un element essencial per garantir la vida.

El desenvolupament de l’arbre en la ciutat ha de donar-se en tota la seva plenitud, aprofitant tot el que ens ofereix i en tota la seva potencialitat, si disposa de l’espai i les condicions que requereix.

El sistema d’arbrat de les nostres ciutats és un sistema bàsic i com a tal ha de ser valorat, planificat i gestionat.

L’arbre contribueix a l’arrelament de la cultura en el lloc i en la millora de les condicions d’habitabilitat en el medi urbà, ambdós, factors determinants de la qualitat de vida a la ciutat.

Ens comprometem:

Com a ciutadans, com a professionals que desenvolupem les nostres activitats entorn a les estructures, formes i dinàmiques de la ciutat, com a professionals de l’arbre, personalment i mitjançant les nostres Institucions, a:

Situar l’arbre en el seu paper bàsic, com a un dels primers recursos patrimonials de la ciutat

Desenvolupar i promoure, de forma integral i contínua, informacions, inventaris, tècniques de gestió, pràctiques, procediments, productes, serveis i estàndards que possibilitin la implantació de l’arbre a la ciutat en condicions de qualitat i dignitat.

Difondre, informar i formar al públic en general, als diversos col·lectius professionals, als sectors industrials i de serveis, a les escoles i als instituts i universitats sobre la importància essencial de l’arbre en la vida de la ciutat.

Establir polítiques, reglamentacions, normatives i pràctiques en l’Administració i el Govern de la ciutat que garanteixin les condicions òptimes per a la vida de l’arbre.

Replantejar tots els elements que conformen actualment l’espai urbà i pensar els futurs - en la seva concepció, planejament, producció, gestió, ús i reutilització - des de l’òptica dels requeriments i potencialitats del sistema d’arbrat urbà.

Com a Ajuntament signant, a:

Què totes les consideracions anteriors de respecte a l'arbre s'incorporaran a les nostres normes municipals.

Per l’anteriorment descrit:

Ens comprometem com a Ajuntament signant a que totes les consideracions anteriors de respecte a l'arbre s'incorporaran a les nostres ordenances, normes, disposicions i acords municipals.
~ ~
· Text de la declaració en castellà ·
~ ~
~
Massa sovint llegim als diaris com en algun poble o ciutat han tallat algun arbre sense cap justificació raonable, com fan unes podes exagerades i perjudicials, com urbanitzen carrers sense pensar amb els arbres. Cal fer el possible per tal que tots els Ajuntaments s’impliquin d’una manera més activa i favorable amb l’arbrat urbà. A la Declaració del Dret de l’Arbre a la Ciutat, s’hi han adherit i l’han signat alguns Ajuntaments d’arreu. Estaria bé que tots els municipis ho fessin.
Ara, un possible pas a fer podria ser que tothom qui s’estimi els arbres: associacions, grups, ciutadans a nivell particular, .. demanin als seus ajuntaments que també s’adhereixin i signin aquesta declaració. Els que ho demanin i els Ajuntament que s'hi adhereixin, estaria bé que ho fessin saber a :
A.E.Arboricultura [Jardí Botànic]. c/ Quart nº 80. 46008 València.Correu: info@aearboricultura.org · http://www.aearboricultura.org
I si també ho voleu fer saber a Amics arbres · Arbres amics ho explicarem aquí
~