divendres, 12 d’agost de 2011

Vídeos per donar a conèixer els boscos madurs

En el marc de l'Any Internacional dels Boscos
El CILMA elabora una sèrie de clips de vídeo per difondre el Programa Selvans de custòdia dels boscos madurs de les comarques gironines de la Diputació de Girona

Reserva forestal en bosc mixt de caducifolis a les Olletes de la Vall d'en Bas

12/08/2011. Des de l’any 2007 la Diputació de Girona treballa en el Programa Selvans, de custòdia dels boscos vells i singulars de les comarques gironines. Actualment, quasi totes les comunitats forestals presents al territori gironí hi estan representades, i l’objectiu final és arribar a un 5 % de la superfície boscosa de la demarcació. Fins al moment, s’ha assolit un 0,3 % de superfície forestal, que inclou 74 acords de custòdia en 52 finques forestals que abasten vora 1.000 hectàrees.

Per tal de donar a conèixer la importància dels boscos madurs en relació amb la conservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic, i al mateix temps com a contribució a l’Any Internacional dels Boscos de 2011, el CILMA, amb el suport de la Diputació de Girona, ha produït quatre vídeos de 6,5 minuts de durada (disponibles en català, castellà i anglès). En aquests, es presenta el Programa Selvans i es remarca la importància tant dels boscos madurs com de les selves primigènies, i la necessitat de preservar-los.

El tret distintiu d’aquests boscos vells és l’existència de soques d’arbres de gran diàmetre, que suposen una font d’aliment i un refugi per a una gran quantitat d’éssers vius, de tota mena, de manera que la riquesa en biodiversitat d’aquests ecosistemes és molt elevada. A més, acumulen una gran quantitat de carboni, tant en els grans fusts com en el mateix sòl forestal, i esdevenen així un factor clau en la lluita contra el canvi climàtic.
En una altra escala geogràfica, es remarca que tan sols es conserva un 20 % de les selves primigènies. La conservació d’aquestes és cabdal per a la supervivència dels pobles indígenes i per a la conservació del 80 % de la biodiversitat terrestre del Planeta. Però si la tendència de devastació no s’aconsegueix frenar, els boscos primaris tropicals desapareixeran en menys d’una generació.

Per evitar aquest desastre, l’ONU està impulsant la dotació d’un fons verd per finançar polítiques de protecció de selves tropicals, i ha declarat enguany l’Any Internacional dels Boscos, la qual cosa ha de significar un context més favorable per a la creació d’una xarxa mundial de boscos primaris. Això hauria de reforçar el mercat de carboni, que consisteix en la compensació d’emissions de CO2 per part d’empreses o territoris a través del pagament en concepte de carboni que concentren aquests boscos.

El Programa Selvans està cercant complicitats per impulsar una xarxa catalana de boscos madurs i perquè aquesta política tingui també repercussió a escala espanyola i europea. Així, la consecució d’una xarxa europea de boscos madurs i verges pot ajudar eficientment a l’acompliment de la nova Estratègia europea per a la conservació de la biodiversitat que promou la Comissió Europea. Aquest programa també fomenta la connectivitat ecològica, intentant que aquestes reserves forestals no quedin aïllades en el territori.

Un altre repte de Selvans és que els projectes catalans de cooperació internacional al desenvolupament incorporin, quan sigui possible, la implicació de les comunitats locals en la conservació de romanents de selva primària, tot proporcionant-los un valor competitiu respecte d’altres usos. Per això, s’està treballant per procurar i gestionar un projecte pilot de reducció d’emissions per desforestació i degradació forestal, dins del programa REDD+ de l’ONU.
Com a antecedents en aquest àmbit de treball, el CILMA, en el marc de la seva comissió del medi natural, va editar un butlletí monogràfic l’any 2009 dedicat als boscos madurs, i també ha assistit visites tècniques ofertes als ens locals per conèixer la gestió de reserves forestals de boscos madurs, com la que es va produir a la fageda de Can Jordà l’any 2010.

Enguany, amb aquests vídeos de què ja es disposa i la creació imminent del web selvans.cat, es pretén facilitar la implicació de les administracions i el patrocini de boscos madurs per part d’empreses privades o particulars.


· Enllaç en què es poden veure els quatre vídeos.
· Butlletí del CILMA núm.8 (2009) “Una xarxa completa de boscos madurs per a Girona” {Arxiu Pdf22Kb}.