dijous, 4 d’agost de 2011

Un congrés d'arbratge urbà

Primer Congrés Internacional d'Arbrat Urbà
L’arbre com a protagonista del paisatge cultural

Entre els dies 24 i 27 d'agost de 2011 es celebrarà, a Santiago de Xile, el Primer Congrés Internacional de l’Arbrat Urbà, organitzat per l'Associació Xilena de Professionals del Paisatge (ACHIPPA).

Les ciutats són el paisatge cultural per excel•lència on l'home, en la seva tasca d'habitar, desitja mantenir i garantir la presència de la natura a través de l'arbrat. No obstant això, aquesta intenció no sempre ha estat orientada en funció de l'ecologia del territori i de l'espai acotat, al que se suma l'ús de pràctiques de maneig agronòmiques i / o forestals que no són transferibles, en la seva totalitat, a l'arbrat urbà .
El medi ambient urbà on s'emplacen els arbres és, en gran mesura, "artificial", això fa necessari conèixer conceptes contemporanis d'horticultura urbana àmpliament investigats o experimentats en altres latituds.
Si hi ha projecte i seguiment, el resultat és la creació d'identitat, patrimoni i disseny de més qualitat amb criteris de sostenibilitat per a l'espai públic.
Per aconseguir aquests objectius, és imperatiu comptar amb la consciència ciutadana i la tasca coordinada d'autoritats, empreses contractistes del sector i professionals del paisatge responsables de la planificació, gestió, disseny i manteniment de l'arbrat urbà.
És per això que ACHIPPA, Associació Xilena de Professionals del Paisatge AG, ha volgut constituir-se en un referent davant la ciutadania i les autoritats, amb l'organització d'aquest Congrés Internacional d'Arbratge Urbà.

Els objectius generals d’aquest congrés són:
1 .- Posicionar l'arbrat urbà com a part de la infraestructura de la ciutat, que com a tal requereix racionalitat espaial i tecnologia.
2 .- Analitzar el rol de l'arbrat com una eina d'ordenació, unitat i continuïtat enfront de la creixent contaminació visual i sensorial, pròpia de les ciutats amb creixement inorgànic i en constant canvi en l'ús del sòl.
3 .- Integrar conceptes tècnics i espaials més contemporanis en la planificació, disseny i gestió de manteniment de l'arbre situat en el nínxol urbà.
4 .- Prendre consciència que la ciència i tecnologia usada correctament per a cada espècie i situació edafoclimàtiques en relació a l'espaialitat de cada lloc, redundarà en una expressió tridimensional dels arbres que els permetrà expressar gran part del seu potencial genètic tot i les limitacions pròpies del nínxol urbà.

Més informació:
· Programa del Congrés [Arxiu Pdf 502Kb]
· Primer Congreso Intenacional de Arbolado Urbano
· Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje