dimarts, 23 d’agost de 2011

Els ametlers de Calonge

Mostra de varietats d'ametles

L’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Calonge enguany, per Sant Miquel, vàrem organitzar una mostra de varietats d’ametles. La idea ja va sortir l’any passat, però veient que el temps ens seria just, ho posposàrem per aquest any. En la recerca hi han participat molts dels pagesos del poble, i totes les ametles han estat recollides a sementers de calongins.

L’ametla és sens dubte el fruit més important dels nostres camps, i encara que per a molta gent totes les ametles pareixen iguals, no és així. En quant a la forma i mida, unes són grosses, altres petites; unes són rodones i altres llargueres; unes són llises, i altres tenen marques. El gust també varia segons la modalitat. La rendibilitat també és diferent d’unes races a altres. Unes són més primerenques i altres més tardanes. Hi ha races d’ametlers que es fan més bons en uns terrenys que a altres, i mentre alguns creixen més per amunt, altres es fan més cap als costats.

Dels noms de les diverses varietats d’ametles, se’n saben més de dos-cents, però és ben segur que molts són repetits; vol dir que a una mateixa casta, a un poble li diuen un nom, i a un altre l’anomenen d’una altra manera. Per exemple, l’ametla que a Calonge anomenam d’en Verro, a altres pobles li diuen d’en Pou.

Nosaltres vàrem arreplegar cent vint castes diferents d’ametles, de les quals en vàrem exposar només noranta-dues. Les que descartàrem va ser perquè, en no saber-ne el nom, dubtàvem si podrien ser semblants a altres de conegudes, i altres podria ser que fossin d’ametlers bords.

De les varietats que vàrem mostrar, n’hi havia 33 que no en sabíem el nom. Per ventura el nom s’ha perdut i els joves ja no la coneixem; altres races eren d’arbres forasters. A la mostra, les varietats que eren de nom desconegut els vàrem posar el nom de la finca on s’havien recollit.

Les varietats que coneixíem el nom són les següents:

- d’en Verro / d’en Pou

- Totsolet

- de na Burguera / de Son Durí

- de la Canal

- Superior

- Clau de Verro

- de s’Ullastre / d’en Fulla

- d’en Punta

- Mollana (3 races diferents)

- Gararany

- de Sac

- de sa Tancassa

- de Pinyol de Préssec

- de Casta Grossa

- Pere Xina

- d’en Verro petita

- de Son Perdut

- d’en Verd / d’en Capó / d’en Mungí

- Primerenca

- d’en Vetla

- de sa Trutja

- Berga

- Tardana

- Verdereta

- d’en Jordi

- d’en Puig / de l’Engany

- d’en Rotxet

- Rebeldes

- Llargueta

- Vivot

- Texas

- de na Solera

- Guara

- Berga d’en Pau des Cup

- Glorieta

- de sa Figuereta

- des Milà / Milana

- Llorencina

- Maria Mel

- Marcona

- de ca na Pau

- d’en Roig

- Cardell

- Bassa, petit

- Bassetes / Bassa

- d’en Nyoc

- Pep Ferrer

- de la Mare de Déu

- Crestai

- de Cresta

- Galerí

- de na Cosme

- d’en Serral

- des Fidever

Els nostres padrins venien les ametles a “estòlits”, una mesura de volum, i per això cercaven ametlers que fessin moltes ametles i grosses, molt d’embalum. A hores d’ara les ametles es venen a la prova, és a dir, cerquen el percentatge de pes de bessó per establir el preu. Unes varietats són molt més rendibles que les altres.

Segons dades de la Conselleria d’Agricultura, l’ametla d’en Jordi, dóna un rendiment de bessó del 26 – 29 %, el que significa que per cada quilo d’ametles, en surten entre 260 i 290 grams de bessó.

La Pere Xina, el percentatge és del 28 – 36 %;

La Marcona, entre 24 – 26 %,

La Guara, entre el 30 – 34 %,

Per altra banda, nosaltres hem fetes algunes proves.

Pere Xina, 33.4 %

Berga, 33.0 %

D’en Verro, 27.4 %

D’en Jordi, 27.2 %

Capó / Verd, 26.2 %

Llorencina, 23.1 %

De la Canal, 23.0 %

Bassa / Bassetes 22.6 %

Milà / Milana, 21.6 %

Vetla, 20.3 %

Cardell, 21.4 %

Maria Mel, 18.2 %

Marc Vallbona, Calonge 2010

Article aparegut a la revista Dies i Coses en el número 134 (gener-febrer 2010).

Agraïments: A Catalina Vallbona per facilitar aquesta informació i fotografies per ser publicada a Amics Arbres · Arbres Amics

2 comentaris:

sara ha dit...

Hola, m'ha encantat aquesta entrada i m'ha estat d'ajuda per a fer un treball de la Universitat.

Me podrieu ajudar? Necessit informació més detallada sobre el que heu dit sobre la mesura de volum estòlit. Actualment quina quantitat seria?

Moltes gràcies i molts d'ànims!

Rafel Mas ha dit...

Hola Sara,
estem contents de que t'hagi servit la informació, li farem saber a l'autor en Marc Vallbona. Desconec l'equivalència en volum d'un estòlit, però m'has fet entrar curiositat i cercaré més informació al respecte. Si ho aclareixo ho faré sabre aquí.
Rafel Mas
Gràcies