diumenge, 20 de desembre de 2009

El dret a viure en un planeta habitableCanvi climàtic: flagrant violació dels drets humans


Això que anomenen amb tanta elegància “canvi climàtic” és en realitat una de les violacions més flagrants de drets humans que s'han comès mai en la història. És un crim de lesa humanitat.

Ja hi ha gent que mor o es queda sense sostre, o sofreix fam i mala nutrició, a causa de les modificacions del clima. Països sencers, i principalment els petits estats insulars, estan sent testimonis de pujades del nivell de la mar que potser els facin desaparèixer baix l'aigua d'aquí a pocs anys. Qui viuen a zones baixes properes als oceans s'enfronten a la mateixa amenaça. Les comunitats de les muntanyes estan veient com es fon el gel i la neu que els abasteix d'aigua i els permet realitzar tasques productives durant tot l'any.

El canvi climàtic no només “ocorre”, sinó que és el resultat d'un model econòmic ambiental i socialment destructor, imposat a tot el planeta per una minoria empresarial. El canvi climàtic és un crim que està cometent un grup molt poderós de grans empreses, aliades amb governs també molt poderosos que els garanteixen impunitat.

Allò que fa tornar encara més dramàtic el problema és que, fins i tot si els responsables acceptessin adoptar immediatament les mesures necessàries per evitar canvis majors, els drets bàsics de milions de persones seguirien essent violats com a conseqüència dels canvis meteorològics que ja s'han esdevingut. Amb alguns pocs exemples n'hi ha prou per a il·lustrar el tema:

- El dret als aliments i a l'aigua: les creixents i continuades sequeres catastròfiques, inundacions i temperatures extremes destruirà la producció agrícola de la gent i limitarà la disponibilitat d'aigua neta i suficient per a les persones.

- El dret a la salut: la mala nutrició, les onades de calor, el fred extrem i noves malalties relacionades amb els canvis ambientals afectaran la salut de les persones i, en molts casos, els provocaran la mort.

- El dret a viure en el seu propi país: els efectes del clima obligaran a milions de persones a abandonar el seu territori i convertir-se en refugiats climàtics.

- El dret a la vida: la freqüència multiplicada de fenòmens climàtics catastròfics, tals com ciclons, huracans, caps de fibló i inundacions, provocarà milions de morts.
El dret a la pau: les situacions desesperades provocades per el canvi climàtic desembocaran en desordres, repressió i fins i tot guerres.

Dels milions de persones dels que es violaran els seus drets com a resultat del canvi climàtic, les més afectades seran les que estan mancades dels recursos necessaris per a protegir-se contra els fenòmens climàtics. Si be la majoria viuen en el Sud, tots els grups vulnerables del mon es veuran afectats en forma desproporcionada.

Tan mateix, en lloc de canviar de rumb per evitar canvis més greus i el consegüent sofriment humà, els criminals del clima estan proposant “solucions” que atemptaran contra els drets de encara més persones, i que els permetrà seguir fent negocis – i destruint el clima- com si res passés. Els següents exemples així ho il·lustren:

- La proporció d'agrocombustibles com a substituts dels combustibles fòssils. Aquesta “solució” implica acaparar grans extensions de boscos i terres agrícoles i dedicar-les a la canya de sucre, la soja, la palma oliera, la jatrofa, l'eucaliptus i altres cultius, per a produir agrodièsel i etanol i usar-los com a combustibles.

- Com a resultat, es viola una sèrie de drets humans, tals com el dret a l'alimentació, a l'aigua, a la salut, als medicaments, a la diversitat biològica, al territori, a la cultura.

- La promoció de l'energia hidroelèctrica com a substitut dels combustibles fòssils. Aquest enfocament implica la construcció de grans preses hidroelèctriques que inunden extenses àrees de boscos i terres agrícoles i que impacten fortament sobre les poblacions de peixos. La gent del lloc no només perd els seus mitjans de vida, sinó que es veu forçada a emigrar perquè les seves terres queden submergides baix l'embassament de la presa. Es tracta d'una violació del dret a la subsistència i del dret a viure en el seu propi territori, així com de molts altres drets bàsics.

- La promoció de reserves i abocadors de carbono per a captar el diòxid de carbono emès per els combustibles fòssils. Això implica ja sigui apoderar-se dels boscos de les comunitats locals -definint-los com reserves de carbono que es necessiten preservar- o apropiar-se de les seves terres per a plantar arbres que actuïn com a abocadors de carbono. No fa falta dir que el resultat és la violació d'un gran nombre de drets humans.

Tot això que s'ha dit, ofereix a penes una imatge molt parcial de l'ampla gamma de violacions de drets humans resultants del canvi climàtic. El panorama general és molt pitjor, i pot tornar-se encara més dramàtic si es permet als criminals climàtics seguir destruint el clima del planeta. Aquest no és un tema que es pugui deixar en mans d'”experts”, molts dels quals han estat i segueixen sent còmplices dels responsables del crim.

En aquestes circumstàncies, les dones tenen un paper molt important a complir. Si bé és cert que elles són les més afectades per el canvi climàtic, també és cert que tenen la capacitat de ser catalitzadores clau per assolir canvis positius. Els seus coneixements i la seva experiència són fonamentals tant per aconseguir mitigar el canvi climàtic com per a l'adaptació al mateix.

Allò que està en joc és ni més ni menys que el dret d'aquesta i les properes generacions a viure en un planeta habitable. Aquest dret humà bàsic, del qual depenen molts altres, ha de ser imposat per la societat civil organitzada -dones i homes- del món sencer.

S'ha de tornar a posar el clima en mans dels pobles abans que sigui massa tard.