dijous, 8 d’octubre de 2009

Amics de la Vall de Coanegra sol·liciten una entrevista al Conseller de Medi AmbientSanta Maria, a 5 d’octubre de 2009

A l’atenció del Sr Miquel Grimalt, Conseller de Medi Ambient


Senyor.

El motiu de la present és el de sol.licitar una entrevista amb vostè, amb l’objectiu de donar-li a conèixer l’associació Amics de la Vall de Coanegra. El meu nom és Martí Canyelles i vaig ésser elegit portaveu de dita associació.

Aquesta associació va ésser fundada el deu de setembre passat, a Santa Maria per gent d’aquest poble, de Bunyola, Alaró, Binissalem, Marratxí i Palma i es va presentar a la opinió pública a través de la premsa el dinou de setembre. Les nostres finalitats que recullen els estatuts són:

1.- Promoure el coneixement i la divulgació dels valors naturals, paisatgístics, etnològics i arqueològics de la vall de Coanegra

2.- Impulsar iniciatives i col.laborar amb les institucions, col.lectius i associacions en la defensa i conservació d’aquest patrimoni.

3.- Fomentar la recuperació dels usos econòmics tradicionals, agrícoles, ramaders i forestals de la vall i potenciar la seva viabilitat.

4.- Fomentar la recuperació i l’ús dels espais públics, sempre en consonància amb les necessitats de conservació de la naturalesa

5.- Inventariar, recuperar i conservar els recursos i infraestructures hídrics de la vall.

6.- Vetllar pel compliment i aplicació de la legislació i normativa medio-ambiental i d’ordenació dels territori de la vall.

7.- Col.laborar amb les altres associacions en la defensa del nostre territori, cultura, patrimoni i tradicions.

8.- Contribuir en la creació d’una convivència solidària i en la conservació del planeta Terra: PENSAM GLOBALMENT, ACTUAM LOCALMENT.

Creim que associacions com la nostra poden ésser una eina molt útil per millorar el nostre entorn, ja que la nostra voluntat és la de cooperació amb els poders públics

L’altre motiu, més urgent i concret pel qual sol.licitam l’entrevista, fa referència a la tanca de la vora i les barreres sobre el llit del torrent, que vostè segurament coneixerà. No entenem com després de la resolució de la conselleria del 16-03-2004 aquests obstacles segueixen encara a la vall.

La retirada d’aquests tancaments és una demanda molt sentida pels petits propietaris de la zona, els santamariers i tota la gent amant de l’excursionisme. Per això el volem instar a que faci efectiva aquesta resolució.

Donada la importància del tema i l’ampla representativitat de la nostra associació, creiem que l’entrevista és urgent, sobretot després d’haver-la sol.licitada ja fa dies per telèfon i no haver rebut resposta fins ara.

Atentament:

St: Martí Canyelles