divendres, 12 de setembre de 2008

Curset d'arbres i fusta
L’estudi dels arbres i les fustes de Catalunya.
Aplicacions de la dendrologia.

Dates
20 i 21 de setembre de 2008

Professorat
RAQUEL CARRERAS RIVERY, doctora en biologia, especialista en
conservació i identificació de la fusta
EVARIST MARCH I SARLAT, Botànic.

Programa
Dissabte
9 h. Presentació
9.30 - 11 h. Classe teòrica. Fonaments sobre l’estructura de la fusta.
11.20 - 11.40 h. Descans
11.40 - 14 h. Classe teòrica. Caràcters macroscòpics i microscòpics de la fusta.
14 - 15 h. Dinar al camp.
15 - 18 h. Sortida de camp per a identificar i recol·lectar material d’anàlisi. *
18 - 19.30 h. Classe teòric - pràctica. Caràcters d’identificació de la fusta dels
principals gèneres i espècies d’arbres de Catalunya. **

Diumenge
9 - 14 h. Sortida de camp per a reconèixer noves espècies.
14 - 15.30 h. Dinar.
15.30 - 17 h. Conclusions i cloenda.

* Al llarg de la sortida s’inclouran les explicacions teòriques referent als temes: caràcters morfològics,
distribució i ecologia de les principals famílies, gèneres i espècies d’arbres de Catalunya.

Cal que porteu
Fulles d’afaitar, “cutter” o bisturí, lupa de 10 augments (contafils) o si se’n disposa
microscopi de butxaca (de 30 a 60X).

Lloc de trobada
Masia Rural Can Pica (Veïnat d'Hortsavinyà, 4; Tordera), a les 9 del matí.
Informació i preinscripció

Secretaria de la ICHN (carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona),
de dilluns a divendres, de 12 a 14 h. Demaneu per Isabel Munujos.
Tel.: 933 248 582; fax: 932 701 180; a/e: ichn@iec.cat.