dimarts, 9 de setembre de 2008

Camps de golf estiu08


El GOB demana que no s'autoritzin nous camps de golf a Mallorca

El GOB ha presentat avui el seu informe "El camps de golf a Mallorca. Estiu 2008", en què l’organització ecologista fa un repàs de l’impacte d’aquesta infraestructura sobre el territori. L’entitat considera que Mallorca ja té prou camps de golf i que cal preservar les àrees rurals i els recursos hídrics per damunt de projectes que destrueixen i hipotequen el territori. L’informe inclou informació actualitzada i mapes sobre els camps de golf existents, els projectes en marxa i els canvis en la normativa. Així mateix presenta informació detallada dels seus impactes, tant des del punt de vista territorial i paisatgístic (amenaça a àrees rurals, destrucció d’espais naturals, il·legalitats associades a aquests tipus de projectes..) com des del punt de vista dels recursos hídrics.

El GOB constata que a Mallorca hi ha 23 camps de golf en funcionament i 11 més en tramitació o construcció i afirma són més que suficients per a absorbir la demanda. L’entitat considera que és el moment de revisar els projectes que, encara a dia d’avui, representen importants amenaces al medi natural. El GOB se felicita de la derogació de la Llei de Camps de Golf de 1988, a través de la Llei 1/2008 de Mesures Urgents de Desenvolupament Urbanístic Sostenible, fet de cabdal importància perquè a partir d’ara els camps de golf que es projectin no podran dur associada cap tipus d’oferta complementària turística o residencial. També considera positiva la denegació de les declaracions d’interès general dels camps de golf de Son Real (Santa Margalida) i Es Pujol (Santanyí).

El GOB denuncia els nous projectes en marxa, com el de Son Bosc, amb indicis d’il·legalitats en la seva tramitació. Amb l’excusa de ser un camp de golf sense oferta complementària, aquest projecte esdevé una de les majors amenaces per a l’equilibri ecològic i la preservació de la biodiversitat del Parc Natural de s’Albufera. També hi ha projectes en tramitació que amenacen espais naturals o àrees rurals ben conservades, com el de Son Aversó (Son Sardina), que suposaria la desfiguració d’una àrea rurals ben conservada, i Son Claret (Calvià), un projecte que es pretén ubicar en una zona ARIP annexa a l’ANEI de la Serra de Tramuntana. El GOB proposa diverses mesures per aturar la construcció de nous camps de golf. Entre elles hi ha la modificació del PTM (actualment en exposició pública) amb l’objectiu d’eliminar la proposta de construcció de nous camps de golf o l’ampliació dels existents amb l’argument de "l’equilibri territorial de l’oferta"; la no autorització i no construcció de nous camps; fer complir l’obligació de regar sempre amb aigua depurada; clausurar els que reguen amb aigua de pou; i estudiar la desaparició d’aquells que no compleixin cap funció. L’informe es pot consultar a:


http://www.gobmallorca.com/GOLF-INFORME-estiu2008.pdf


Una notícia de: