dissabte, 28 d’octubre de 2006

Solidaritat


Kiromantzidxa

Ekarrixu ona eskumako eskue
amen inork estotzu ainke eingo ta
onuntzatxuau baña ikumille eees
sabaldu eskuuue
ta lusetu atzamarrok
es billurtu
beittu eiungu sure biximorue
aber:
arradxak ondo markaute dekosus
ensegida esangotzut
dana lanbrotute ikustot paña
estakipa estakipa
au etxate bape gustetan eee
or tiro artien saus
itzelesko miñekin ikusten saittut
ortxe urriñ orretan
gustau bapez ta bestior kartzelako
suluen esaus ba
setan sabix ta gixajuori
maittasunek danak urriñek
soridxonak danak laburrek
lagunek asko
ta asko ildde jooosaus
beti burusbera saus ta
ser ein eteosu ba orrenbeste
sufrikaridxo ereitteko
ta errematerako datosen egunek pe
geruau ta txarrauek
igerri esin dduana da
segaittik
apur bat alperra baña sentzundune
sintzue
jentiek maitte saittu baña larrei
sufridu bikosu
arrasoi sakonen bat dekosu suk
nunun
baña esineike igerri seiñ ddan
gobernue
bere indder gustidxekin dator
seure kontra
polisidxak juesak bankeruek danak
seure atzetik
kontuek atara sein ete da ba
sure erru larridxori
orraikiño nungotarra zara baño
ara ba karo
esara ba euskeldune
euskeldun jaidxo eskero
esta arritzekue gero
suerte eskasas bisitzie
eskeldune saaratarra ixetie
indidxue ixetie
ero baltza ixetielakue da
eneuke egon gure sure kolkuen
esaittes geldittu egundo
losorruen
deskantzu barik ibili bikosu
baña esaiesala
egundo arrapau ustebakuen se edonun
ta edonos akabauko saittue
ondo aittu ostesuuu
eta orrenbestegas
kitto nire esatekuek berreun peseta
baño es ondo merkie eee
kalien dabixen presidxuakas
konparetan bosu
semapida ba bisitzeko
dana dala nik soritxarrari
deskuentue eittotzet ta aiñ
melankoliko gerau esaittesen
kafe bat atarakotzut
keie daridxola
kanpoko lanbruartera urtedxeran
urdaille sikiera
epela eruen deixun;
...eta kontus ibili
ortisier
se ixen be ondo sorue da
mundu au bixi gariena.


(Mikel Laboa / Joseba Sarrionandia)


Quiromància

Dóna’m la mà dreta
que ningú no te mossegarà
un poc més a prop, però no em tanquis el puny
obre la mà
i estira els dits
no tenguis por
anem a fer una ullada
a veure...
tens les línies ben marcades
ara t’ho dic,
encara ho veig tot borrós
no sé... no sé...
això no m’agrada gens, eh?
aquí ets en mig de tirs
et veig amb uns dolors terribles
en aquesta part d’allà,
no m’agrada gens, i... uep! en aquesta altra part
resulta que ets a la presó
en quins embolics estàs ficat, pobret meu,
tots els teus amors són llunyans,
els teus moments de felicitat, curts
els amics, molts d’ells, són morts
sempre vas capbaix,
què hauràs fet
per a sembrar tant de sofriment
i... per a mal, els dies que han de venir
cada vegada seran pitjors,
el que no puc endevinar
és el perquè
ets un poc vago però sensat

la gent t’estima però hauràs de sofrir
moltíssim
tens alguna raó profunda
a qualque part
però no puc endevinar quina és,
el Govern ve cap a tu amb tota la seva força,
la policia, els jutges, els banquers,
tots et persegueixen
pensa-t’ho, a veure quina és aquesta gran culpa teva,
per cert
d’on ets?
ah!, clar!
és que ets basc,
si neixen basc
no és d’estranyar
que visques amb tanta poca sort
ser basc, o sahrauí
ser indi
és com ser boig perdut,
no voldria estar a la teva pell
mai et quedis dormit
hauràs de caminar sens descans
que mai t’agafin desprevingut
doncs et mataran
a qualsevol part i a qualsevol moment,
ja m’has sentit,
i amb això acab
tot el que havia de dir,
no són més que dues-centes pessetes,
és ben barat, no?
si ho compares
amb els preus que es veuen pel carrer,
doncs, quant et fa falta per a viure?
de totes maneres jo faig descompte
a la mala fortuna
i perquè no et quedis tan melancòlic
vaig a posar-te un cafè fumejant
perquè quan surtis a fora
baix la brusca fina
al manco duguis l’estómac calent
ves alerta,
que aquest món en el que vivim
està sonat.

Mikel Laboa / Joseba Sarrionandia

Kiromantzidxa. Gernika zuzenean.