dimecres, 21 de juny de 2006

La destrucció més gran mai patida


ALS DOS DARRERS ANYS: MÉS CREIXEMENT URBANÍSTIC QUE MAI I 10 MILIONS DE M2 ASFALTATS

El GOB presenta l’Informe: Fotografia de la destrucció més gran mai patida per l’illa de Mallorca

20 de juny de 2006

L'enllaç de l'informe: Gob Mallorca (Pdf. 1.22 MB)

La setmana passada se feien públiques les conclusions d’un estudi elaborat per L’”Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)”, referit als període comprès entre els anys 1987 i 2000. Entre les dades que aporta aquest estudi cal destacar el fet que al llarg d’aquest 13 anys s’han ocupat un total de 9.130 ha. Globalment les Balears és la segona comunitat autònoma de l’estat quant a percentatge d’ocupació de territori i al llarg d’aquests 13 anys ha crescut un 41’4 %.

Igualment aquest informe assenyala que al cas de els Balears un terç d’aquesta ocupació s’ha produït al litoral i sobretot a l’àrea metropolitana de Palma.

Avui presentam un informe on intentam fer una Fotografia de la realitat urbanística i territorial de Mallorca, referida ja als darrers dos o tres anys. Les conclusions més rellevants d’aquest informes són es següents:

* Els projectes immobiliaris que actualment s’executen (els que varen ser visats en el 2004) representen un rècord absolut. Supera els dels darrers 10 anys, però és que fins i tot supera la mitjana dels anys 70, el moment del boom immobiliari més gran de la història.. Se visaren el 2004, 12.159 cases que representen 36.477 places. Al primer trimestre del 2006 els projecte visats foren 3.400 el que significa mantenir el fort ritme actual.

* Tot i que el litoral segueix experimentant un gran creixement, els municipis de l’interior de l’illa, especialment aquells situats devora els grans vies de comunicació han crescut moltíssim: Campos, Sencelles. Inca, Montuïri...

* El planejament urbanístic de Mallorca segueix essent molt desenvolupista, a pesar del Pla Territorial de Mallorca. ja que permet assolir els 3.380.000 habitants

* El fet més rellevants d’aquests dos darrers anys ha estat la construcció d’autopistes, tant a Mallorca com a Eivissa. Aproximadament en aquesta legislatura s’hauran asfaltat 10 milions de m2 de terreny rústic. En les 5 legislatures anteriors s’havien asfaltat de l’ordre de 6 milions de m2 de terreny.

Les conseqüències de la construcció d’autopistes són:

* un consum i una destrucció brutal de territori

* una aposta pel transport privat en detriment del transport públic

* una despesa econòmica espectacular

* la passa prèvia per un nou “boom” urbanístic, sobretot a les zones properes a les noves vies de comunicació.

* Si aquesta és el present , el futur és igualment preocupant el futur. A l’Informe que avui vos presentam passam revista també als projectes que es troben damunt la taula en aquests moments i que la seva execució representaria un increment de la destrossa territorial i ambiental

* Ampliació aeroport

* Nou equipament sanitari a son Espases

* Parc temàtic a Can Vairet

* Gran equipament esportiu al Sementer de Son Flor

* Polígon de Cotxes de Lloguer

* Més pedreres

* Polígon de cotxes de lloguer a Son Fangos

* Nous ports esportius

* Noves dessaladores, centrals elèctriques, incineradores,

* Nous polígons industrials

* Més camps de golf..

CONCLUSIONS

Aquesta legislatura s’està caracteritzant per un creixement urbanístic com mai , traduït en la construcció de nous habitatges, amb més asfalt que mai (10 milions de m2), en un munt de projectes d’equipaments i infrastructures per possibilitar nous creixements urbanístics.

Tot plegat , es tracta de creixements que duna forma evident posen en perill el futur ambiental, social i econòmic de les Balears i ens allunyen encara més d ela sostenibilitat, tant de mode als darrers anys.

* L'enllaç de l'informe: Gob Mallorca (Pdf. 1.22 MB)

3 comentaris:

Dalva M. Ferreira ha dit...

I loved the last photo... you must save Mallorca. Just look this beautiful photo of Brasilia, our capital city: http://www.geocities.com/TheTropics/3416/orange.jpg

"where have all the flowers gone???"


kiss

Dalva. (São Paulo-Brasil)

Joan Vicenç ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Joan Vicenç ha dit...

Aquesta foto de Brasilia iluminada, amb ciutat de cel taronja, sense natura, només urbanitzada... és bella.