dilluns, 12 de juny de 2006

Una perforadora de les palmeres

Paysandisia archon

Paysandisia archon és una eruga que prové de Sudamèrica i ataca a les palmeres. En menja les fulles i brots i pot arribar a matar a la planta ocupada. Ataca a tot tipus de palmeres: garballó (Chamaerops humilis), Palmera canària (Phoenix canariensis), Palmera datilera (Ph. dactilifera), Washingtònia (Washingtonia spp.) etc.

A Mallorca va ser detectada durant l’any 2003 a la península de Formentor (Pollença), afectant els garballons. Les zones naturals més propenses per a la seva expansió a aquesta illa són les d’on hi creix el garballó, és a dir Artà, Andratx, Pollença, Alcúdia i arreu de les illes als vivers i zones de jardí amb palmeres. S’ha parar el ment amb els vivers perquè són precisament el centre de recepció i distribució de plantes afectades.

La Paysandisia archon és un lepidòpter de la família Castniidae, introduït a diverses zones de la regió mediterrània. La papallona és diürna, no molt gran (8cm. el mascle i 9-10 la femella), de color marró clar i ales posteriors de color roig, negre i blanc. La femella té un oviscapte llarg per a posar els ous dins les fulles joves de la palmera abans que s’obrin. Els ous són fusiformes, semblants a grans d’arròs. Les eruges són de color blanc-rosat i amb llargues sedes en néixer, després de la primera muda. Poden arribar a ser ben grans. Comencen a menjar les fulles tendres i després penetren en el tronc i mengen l’ull tendre. La palmera pot arribar a morir.

És molt important detectar les plantes afectades abans de que l’insecte es dispersi per tot el territori i així combatre les primeres colònies inicials i evitar la seva expansió. Els danys són fàcilment de detectar per els forats a les fulles, disposades en forma de ventall. Quan l’eruga ha penetrat en el tronc, s’observen fils de fibra en forma de massa endurida que tapen les galeries que fa l’eruga. És com un serradís mesclat amb el líquid ensucrat que segrega la palmera. A vegades la palmera s’inclina lleugerament i l’ull queda tort. S’ha d’evitar la introducció d’exemplars de palmeres afectades que vinguin de vivers d’Europa o de la resta del món. Si es detecta, s’ha de comunicar immediatament a l’Administració forestal. Totes les palmàcies que es comercialitzin han de portar el corresponent passaport fitosanitari. S’han de localitzar el peus afectats, el més aviat possible, per a poder fer un tractament i evitar que surtin les noves papallones, que dispersarien la plaga.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hola Joan. Soc Dani Benejam de Menorca, i aquets dies podant una palmera he pogut veure diverses larves de Paysandisia archon. I avui, anant pel viver que tenim he vist que n´hi ha als garbons i whasingtonas. He començat a crema els casos mes problematics i altres, com son la canariensis he injectat un producte quimic dins les galeries. Pel que veig esta ben assentada a l´illa. Ara esteia intentat posarme amb contacte amb sanitat vegetal pero no ho podre fer fins dilluns.

Per cert, teniu un gran blog. Estarem amb contacte.

danibenejam@gmail.com