dilluns, 8 de maig del 2006

Un llibre per subratllar


Cristian R. Altaba

La diversitat biològica
Una perspectiva des de Mallorca

Les espècies que es troben al límit de la seva distribució reben una atenció especial perquè es troben en ambients escassament representats en aquelles contrades. Per exemple, els bosquets caducifolis de la Serra de Tramuntana, o els crustacis eufilòpodes de les basses temporals de les marines de Llucmajor i Petra, formen part d’ecosistemes molt rars a Mallorca. Encara que estiguin ben representats més al nord i més al sud, respectivament, aquí són excepcionals. Al conjunt de la Biosfera, potser són poc important, però per als mallorquins haurien d’esser-ho, i molt. A banda del valor (científic i cultural) que tenen les poblacions marginals i els ambients únics on es troben, són dignes de menció per dos motius addicionals. Les poblacions marginals poden representar un potencial evolutiu molt important, que no es pot eliminar sense comprometre el futur de la biodiversitat a escales taxonòmiques, temporals i espacials més grans. A més en una illa de paisatge tan variat, i amb una biota tan rica en espècies de distribució restringida, és probable que en aquests racons es trobin espècies endèmiques que ens havien passat per alt.

Taxus baccata (Teix)

El teix (Taxus baccata) ens il·lustra aquest argument. Quan es parla de protegir aquest arbre, és perquè la seva població mallorquina és petita i dispersa: només es troben individus sols o grupets aïllats a les parts més altes de l’illa. No és una espècie en perill a escala global, perquè es troba des de l’Atlas fins a Irlanda i més enllà del Caucas. Però aquí és un valor amenaçat i que cal conservar. A més, les zones que ocupa a Mallorca abasten la totalitat de la distribució d’altres plantes que són endèmiques. Les teixedes mallorquines són ecosistemes raríssims i irrepetibles, dignes de la màxima protecció i dels estudis més acurats.

Manuals d’introducció a la naturalesa
Editorial Moll. Mallorca.

Acer granatensis (Rotaboc)

Rhamnus ludovicisalvatoris (Llampúdol bord)

Muntanya des Teix (Serra de Tramuntana de Mallorca)