dimecres, 5 de setembre del 2007

Promocionar el garrofer

El garrofer: alternativa?

He llegit que es vol promocionar el garrofer com a alternativa a l'olivera. El garrofer és un arbre mediterrani de secà molt arrelat a la nostra terra. Els avantatges que té sobre altres conreus són evidents: no li cal gaire aigua ni massa atenció (per exemple es poda una vegada cada 25 anys o més, no cal fer-li cap tractament, etc.). Dels seu fruit se'n pot aprofitar tot: de la garrofa se'n fa pinso per al bestiar i de la llavor, el garrofí, una farina que serveix com a espessidor per a l'alimentació humana (farinetes per a nadons i gelats) i també les càpsules de determinats medicaments. Perquè sigui rendible la producció, cal fomentar des de Brussel·les una política agrària que n'afavoreixi l'expansió al mercat, sobretot, el de la nutrició animal, en detriment dels actuals pinsos que contenen una part important de subproducte animal. Si no és així, es pot anar a una superproducció que no garanteixi la seva sortida i que es torni a un nou fracàs. Quan el pagès ha volgut canviar el tipus de cultiu tradicional, a la llarga s'ha demostrat un error. El sector de la taronja sofreix una greu crisi per la competència de la producció del Marroc i fa uns anys, recordem-ho, va passar el mateix amb el préssec fins al punt que la UE va tenir de subvencionar l'arrancada dels arbres. Ara bé, el garrofer, tal com sempre ho ha fet, pot conviure amb perfecta harmonia amb l'olivera i no ha de significar-li una alternativa, sinó dels conreus més necessitats d'aigua i que han fet canviar els nostres paisatges els darrers anys.
Joan Ferré. Amposta (Montsià)
El Punt Digital. El lector escriu
· Carta Publicada a El Punt el 04.09.2007
· Fotografies: [ ManelZaera ] · [ Turrai ] · [ Yedoneta ] ·
·