dissabte, 3 de febrer de 2007

L'arbre de la vida

Yutu tata

L’arbre de la vida

Ñu máá náná na ku máá ñajíví ñuu savi. Vijna já chacuná ná eatá ná nuni jíínaní tuáá tiñuu nú ni jini já cataka yo núni.

A la raça de la meva mare, a la gent de nigul avui els cant amb la meva ànima i en vida ploro amb vosaltres, perquè ja quan arriba la mort, de què serveixen les llàgrimes, de què serveix cantar les meves cançons?

Als còdexs Vindobonensis i Nuttal, la humanitat i els primers cacics mixteques neixen d’un arbre. També apareixen els ñuhus o “homes de pedra” i un esdeveniment que alguns antropòlegs han nomenat la “guerra del cel”. Existeixen referències a aquests homes de pedra a la Mixteca actual. El siti citat en el Nuttal és el poble avui nomenat Apoala. Alguns habitants de Apoala encara conten que un arbre gegantesc existí en aquest lloc sagrat de la Mixteca alta.

Yutu Yutsa To'on

Tutata kakuña'a xi ñayí
io yavi ya'a, yavi yukua
ndida ñu'u ndida yawa
koo, ña kiti vii kachi
ñu'u ka'nu kon Kawa Kandivi
ichi kixi sa va'a sa diko
ichi kana chikanchi
ichi sa io Ve'e ii

Kawa kina ña ii
ña nduku sa va'a
ña intsatu oko una kuiya
sa ine'eta'anña naaña
naa iiña ntsëa andivi
kuan na kunachi ndida sa va'a
sa ntse ndatu, xi jnda'a sa'a ñayi
kada ii ndida ndii

Lila Downs, Paul Cohen
Traducció al Mixtec: Ubaldo López

Arbre de la vida

Arbre de Apoala

D’un arbre neix el fruit d’humanitat
germina en cova d’ànimes
serp i foc d’aquest lloc

que ho indicà
per a poblar la muntanya del cel

rumb de fertilitat (l’est)
rumb del naixent sol

casa de vida

De pedres broten homes que invocaran
la recerca per la seva llibertat
vint i vuit anys passaran
per aquesta guerra
sagrada guerra del cel
recerca d’un culte més
força de poder i ritus

Arbre de la meva sang
Arbre dels meus fills
Arbre de la vida
Arbre del meu Déu

D’un arbre neix el fruit fet dona
la mort va voltant el seu poder
rebrot de la seva sang morirà
la seva casa i el seu poble
abandonats seran
foc i sang tacaran
els fruits de la seva fertilitat
Mare terra es tornaran
Mare terra es tornaran
Mare terra es tornaran

Árbol de la vida
Árbol de Apoala

De un árbol nace el fruto de humanidad
germina en cueva de ánimas
serpiente y fuego de este lugar
que lo indicó
para poblar el monte del cielo
rumbo de fertilidad (el este)
rumbo del naciente sol
casa de vida

De piedras brotan hombres que invocarán
la búsqueda por su libertad
veintiocho años pasarán
por esa guerra
sagrada guerra del cielo
búsqueda de un culto más
fuerza de poder y rito
tiempo de muerte

Arbol de mi sangre
Arbol de mis hijos
Arbol de la vida
Arbol de mi Dios

De un árbol nace el fruto hecho mujer
la muerte va rondando su poder
retoño de su sangre morirá
su casa y su pueblo
abandonados serán
fuego y sangre mancharán
los frutos de su fertilidad
Madre tierra se volverán
Madre tierra se volverán
Madre tierra se volverán

Tree of life

From a tree is born the fruit of humanity
the seed germinates in a cave of spirits
the serpent and fire from this place
indicated to the people

to inhabit the mountain of the sky
in the direction of fertility (the east)

in the direction of the sun’s birth
...house of life

Stones give birth to men who will invoke
the search for their freedom
twenty eight years will pass
in war
the sacred war of the sky
the search for another cult
the force of power and ritual
...time for dying
Tree of my blood
Tree of my children
Tree of life
Tree of my god

From a tree is born a fruit made woman
death surrounds her power
the branches of her blood will die
her house and town
will be anandoned
fire and blood will stain
the fruits of her fertility...
will become the mother earth
will become the mother earth
will become the mother earth

*

1 comentari:

Jaqme ha dit...

Sembla que han mort l'arbre més vell del món.
Tenia més 4000 anys.
Aquí hi ha l'enllaç.

http://www.maikelnai.es/?p=207

He pensat que pot ser en podries o voldries fer un post.