dilluns, 18 de setembre de 2006

Una pomera amb serpent amiga

Folk

al bosk del vent la remor
k'es confon amb un oradje
diu istories d'amor
sense envejes ni karnadje
eskoltem-lo un momentet
ke la sang en torni viva
ke la merda ens sigi un pet
la tendreza una olor altiva
ke pekem de net i amb gust
sense fotre el personal
k'el lhok on i avia el trust
torni un tendre kaminal
ke pugem fer akest kami
i ke no tengi dreseres
k'arribem tots a la fi
a les fonts els rius les eres
i els segem amb la remor
k'es klara i greu kom la lhuna
i ens kontem kontes d'amor
sense rekansa ni runa
k'ens mirem kom pervertits
i ensumant-nos nostra olor
en aver-nos desvestits
damunt l'erba fent l'amor
akabem amb tot de seggles
de lhums i de dezenkants
d'odi i morts i reis i reggles
i kadenes per la mans
i kadenes entre el kolh
al grupet ke sempre perd
ke mai no va sek: k'es molh
i despres improvizats
ki vulgi dira poemes
i als mes belhs i agozarats
no els pozarem diademes
ke'ls aprendrem de memoria
i anirem entre les sokes
a fer-les saber la istoria
on les jestes son ben pokes
i no es sedeixen medalhes
ni bens ni xeks ni diplomes
i no's baralhen batalhes
i despres menjarem pomes
d'una pomera amb serpent
k'es amiga de la dona
i de l'ome amik fervent
i amb la festa ke resona
veurem de l'ome no peka
ni els gnoms ni els folhs ni els jegants
i amb la fam k'amb elhs s'aixeka
amb tants de godjs i de kants
als negosis de fast fud
mostrarem les jidrioles
i veurem k'elhs an perdut
la gerra a les karmanyoles
k'em preparat: som al bosk
kantam fins ke ve la nit
i ens importa un lhamp podrit
akelh deskonfiat krit
k'en mirar-nos just a dir:
mirau-los: l'ekip del bosk

Bartomeu Matagalhs
Tonada Vermelha

voldria tornar belhveure
enmidj de la dezamor
per treure alguna klaror
d'akest meu sentit del deure
el meu ermitadje es kreure
en tots els forats d'amor
ke porten klaus i verdor
i kredo, k'es "krek" per kreure.
voldria tornar koloma
kansat d'un miralh tan trist
ke m'estimin kom mahoma
ke m'enklavin kom un krist
jo no vulh talhar la poma
el ke vulh es balhar el tuist

Bartomeu Matagalhs
· Imatges: · [ Tèfal ] · [ desdibuix ] · [ Atrapasomnis ] ·
~

Poemes del llibre:
‘Les Poezies’ de Bartomeu Matagalhs, Centre Cultural Capaltard.
Aquest llibre, escrit segons el projecte d'ortografia única europea mostra la futilitat de l'ortografia, la corbata de la llengua, es llegeix de meravella.
Bartomeu Matagalhs és el pseudònim de Carles Rebassa (Palma de Mallorca, 1977)


~