diumenge, 14 de novembre de 2010

Carta oberta a Cancún


El repte de salvar la Terra

Benvolguda gent, enxarxats com estem en cent mil paranys, sembla que no som conscients del repte que enfronta la mare terra, gaia. Amb nosaltres a bord. Petites accions poden significar grans avanços. Vos demanam que llegiu el següent comunicat i que li doneu suport amb la vostra signatura. Gràcies.


Benvolgudes amigues i amics.

Compartim la següent carta oberta dirigida als representants de governs davant la Conferència de les Parts de la Convenció sobre el Canvi Climàtic que es realitzarà a Cancún, Mèxic, entre el 29 de novembre i el 10 de desembre.

En cas que compartesquin el seu contingut, els invitam a signar-la en la següent adreça:

http://www.wrm.org.uy/inicio.html

A la vegada, els instam a que la difonguin de la manera més ampla possible entre els seus contactes (correu electrònic, pàgina web, etc.) incloent-hi tant a organitzacions de la societat civil com a funcionaris governamentals, representants de partits polítics i mitjans de premsa en general. En definitiva, que la facin seva i la utilitzin de la manera que millor els sembli.
~

Senyores i senyors representants de governs
Conferència de les Parts
Convenció sobre el Canvi Climàtic

De la nostra consideració:

Com vostès saben, el canvi climàtic està ocorrent i les seves conseqüències ja són sofertes per milions de persones -en particular les més vulnerables- i tot indica que el problema s'està agreujant a passes de gegant. Les causes de l'escalfament global són perfectament conegudes, com també ho són les mesures necessàries per evitar que es profunditzi i acabi afectant a la humanitat en el seu conjunt. Tan mateix, tant vostès com nosaltres sabem que els governs que representen es segueixen negant a fer allò que és la seva obligació fer per enfrontar seriosament el problema.

És bo recordar que el 1992 tots els governs del món es comprometeren en un conveni internacional, a adoptar mesures per evitar el desastre climàtic. Va sorgir així la Convenció sobre el Canvi Climàtic, que gairebé tots els governs signaren i ratificaren. Des de llavors han passat divuit anys durant els quals els governs han fet poc i res per enfrontar el problema. És a dir, que durant quasi dues dècades s'ha estat violant l'esperit de la Convenció, que apuntava a evitar que el canvi climàtic esdevingués. Donades les seves possibles conseqüències per a la supervivència de la humanitat, dita violació pot ser catalogada de crim de lesa humanitat.

Sens dubte que som conscients que els governs no actuen tot sols i que al seu empara operen grans empreses -estatals i privades- que lucren amb l'explotació i venda de combustibles fòssils, que tots sabem són la principal causa del canvi climàtic. També som conscients del poder de dites empreses sobre molts dels governs que vostès representen. Tan mateix, això no eximeix als seus governs de la responsabilitat -assumida en signar aquesta Convenció- de protegir aquest bé comú de la humanitat que és el clima del planeta.

Per setzena vegada, vostès aniran a participar a la Conferència de les Parts de la Convenció sobre el Canvi Climàtic. Les darreres reunions d'aquest procés no han anat més enllà de negociar -sense major èxit- sobre aspectes secundaris, sense decidir-se a enfrontar el moll del problema: l'eliminació total de les emissions de combustibles fòssils en el menor termini de temps possible. Tot sembla indicar que la propera reunió a Cancún seguirà els mateixos passos.

Tan mateix, el món encara té l'esperança que els governs adoptin les decisions necessàries per evitar el desastre climàtic i està disposat a donar-los suport. Perquè aquesta esperança pugui concitar el seu suport, es requereixen senyals clares d'un canvi total d'actitud. En aquest sentit, la principal senyal hauria de ser la de posar als combustibles fòssils en el centre del debat. Que es deixi de costat la discussió de les falses solucions a les que s'han tornat tan adeptes (“abocadors de carboni”, “desforestació evitada- REDD”, “Mecanisme de Desenvolupament Net”, “compensació d'emissions de carbono”, etc.) i que es centrin en el vertader problema: en com sortir ràpidament de l'era dels combustibles fòssils.

Com a forma de començar a recuperar la credibilitat perduda, els seus governs haurien de començar per comprometre's a Cancún a un cessament immediat i permanent de la recerca de nous jaciments de combustibles fòssils en els seus territoris. A la vegada, haurien d'abocar-se a la recerca de mecanismes compensatoris per assegurar la no explotació de jaciments ja identificats però encara no explotats. Finalment, que estableixin dates concretes per a la total eradicació dels esmentats combustibles.

Som conscients que això és un repte enorme, però, és molt demanar quan allò que està en joc és ni res menys que la supervivència de la vida sobre la Terra?


Novembre 2010

Fotos JV

1 comentari:

Dalva M. Ferreira ha dit...

Ao poeta das fotos da natureza, um grande abraço desta fã.